Hur många ska tvingas vänta förgäves

Hittills i år har 38 personer omkommit på sitt arbete och 38 familjer har väntat förgäves på sina anhörigas hemkomst.

Hittills i år har 38 personer omkommit på sitt arbete och 38 familjer har väntat förgäves på sina anhörigas hemkomst.

Foto: Terje Pederssen/TT

Ledare2019-11-08 05:01
Detta är en ledare. På hela Helagotland publiceras ledarartiklar från Gotlänningen, Gotlands Folkblad och Gotlands Allehanda.

När vi på morgonen vinkar av våra närstående på deras väg till jobbet är vi alla övertygade om att vi också kommer att välkomna dem hem på kvällen. Men hittills i år har 38 familjer väntat förgäves. Deras anhöriga kom aldrig hem. De har i stället blivit siffror i Arbetsmiljöverkets statistik över omkomna i arbetsplatsolyckor.

Under 2018 dog 55 personer i arbetsplatsolyckor runt om i Sverige. Av dem var det 12 personer som omkom på byggarbetsplatser. Byggbranschen är tillsammans med transportbranschen den mest olycksdrabbade branschen i landet.

Men det pågår ett arbete för att förbättra arbetsmiljön, även om det tar tid. I går presenterade Branschföreningen Byggcheferna rapporten ”Säkra säkerheten” vilken ger en rätt mörk bild av arbetsmiljöarbetet i byggbranschen. Trots att alla organisationer i branschen är överens om att arbetsmiljöarbetet är viktigt och att ingen ska behöva dö på deras arbetsplatser. Bland annat är branschföreningen Byggcheferna mycket tydliga med att de jobbar med en nollvision och rapporten är i sig ett bevis på att man tar arbetsmiljöarbetet på allvar. Den ger en bra bild av de problem branschen har och ger därmed bra förutsättningar för det framtida förbättringsarbetet. Men den visar samtidigt på att branschen har stora problem.

Rapporten bygger på undersökningen Byggchefsbarometern 2019 som Novus gjort på uppdrag av Byggcheferna. Enligt undersökningen upplever nio av tio chefer att de har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöreglerna. Nio av tio chefer uppger också att de har säkerhet som stående punkt på agendan vid arbetsplatsmöten. Trots det uppger var fjärde chef att de anser sig tvungna att tänja på arbetsmiljöreglerna för att få arbetsdagen att gå hop. När det gäller chefer yngre än 40 år är det hela 37 procent som uppger sig tänja på reglerna. Men siffrorna visar också att en av tio chefer inte anser sig ha tillräckliga kunskaper.

Det här är skrämmande uppgifter och det är inte så konstigt att byggbranschen är en av de farligaste branscherna att jobba i. Det positiva är att branschens organisationer inte bara uppmärksammar problemet utan även tar tag i det. Men mycket mer arbete återstår och branschen står som det verkar ensam med arbetet.

Vi ser hur undersökning efter undersökning visar att det ständigt pågår arbetsmiljöbrott på våra arbetsplatser. Brott som genererar fler dödsfall och fler skadade än den mer uppmärksammade gängkriminaliteten. Men trots det ekar ropen om hårdare tag mot arbetsgivare som begår arbetsmiljöbrott tyst. Inte ens krav på mer resurser till arbetsmiljöverket får något större genomslag. I tysthet tickar Arbetsmiljöverkets statistik på och går mot ett nytt mörkt år i antalet döda på våra arbetsplatser. Statistik som vittnar om anhöriga som väntat förgäves.