Niklas sjöblom: Ned med nånannanismen!

20 maj 2010 00:00

Vår resa har varit fantastisk!
Det är få förunnat att som familj få vara med om den resa vi nu börjar summera. Fösta gångerna jag besökte Gotland slogs jag av vilken enorm potential här finns. Min spontana fråga var naturlig… Varför gör ingen något? Här finns ju alla möjligheter!
Sakta men säkert började jag sedan att förstå.
Det var smärtsamt.


 

Gotland är unikt i många avseenden. Det är exotiskt, vackert, trollbindande och magiskt. Den obrutna horisonten, solnedgången, de vackra miljöerna… Men också svårtillgängligt. Det finns dessvärre ett antal faktorer som begränsar eller till och med helt förhindrar den nödvändiga utvecklingen av Gotland. Gotland måste utvecklas till ett komplett samhälle.

Ofta diskuteras en av de viktigaste faktorerna för utveckling. Attityder. Tyvärr anser jag att det största hotet mot utvecklingen av Gotland är Gotlänningarna själva. Jag saknar ambitionen, stoltheten, nyfikenheten och hungern att utvecklas. Är det då inte bra som vi har det här på vår ö?! Mitt svar är ett rungande nej! Det räcker inte. Tyvärr! Tillväxt är nödvändigt.


 

Alla bör inse att tillväxt är ett måste för att Gotland ska bli det kompletta samhället. Tyvärr finns det fler bevarare än visionärer. Vi har några få hungriga nytänkande entreprenörer, tack och lov. Men ska vi ha möjlighet att erbjuda våra medborgare en skola av världsklass, en sjukvård i världsklass och omsorg i världsklass är tillväxt en absolut nödvändighet. Kan vi erbjuda det blir Gotland attraktivt. Att flytta till, att etablera företag på och att åldras värdigt på.
Det krävs nytänkande och mod för tillväxt. Med dagens skrala befolkningsunderlag kommer vi aldrig att ha råd att erbjuda detta. Vad då världsklass, förresten? Det duger väl som det är, hör jag alltför ofta. Mitt svar är återigen ett rungande nej!


Om vi nu gör något, varför kan vi då inte göra det riktigt, riktigt bra, världsunikt?!
Gotlands kommun, som många har synpunkter på, vad gör de då? Kommunens ansvar är att skapa goda förutsättningar för näringslivet och innevånarna. Kommunen ska se till att vi har skola, vård och omsorg i nivå med vad ekonomin tillåter. Tyvärr tillåter ekonomin inte världsklass på dessa tjänster! Inte ännu.

Ofta hörs i debatten företrädare inom näringslivet som ständigt lägger ansvaret på Gotlands kommun. Företagen kan inte ensidigt lägga ansvaret på kommunen eller någon annan. "Nånannanismen" verkar ha vuxit sig stark på ön. Alla har ett eget ansvar. En bra början är att ställa sig frågan om man gjort sin läxa! Har man gjort en genomtänkt omvärldsanalys? Vad efterfrågar marknaden? Jobbar man aktivt med produktutveckling och kompetensutveckling? Mitt råd är att starta med att syna sin egen affärsidé och ambition! Agerar man affärsmässigt och tas besluten på affärsmässiga grunder?!

Det verkar generellt finnas något vedertaget synsätt att allt skall bidragsfinansieras. Allt för många har med tiden blivit bidragsberoende… I min värld försätter bidrag de naturliga drivkrafterna ur spel. Det är livsfarligt för kreativiteten och affärsutvecklingen! Ytterligare en begränsande faktor för utvecklingen inom näringslivet och Gotland är även den kopplad till befolkningsunderlaget. Många etablerade nätverk och organisationer styrs enligt gamla strukturer. Jag vill hävda att avgörande beslut inte tas på korrekta grunder. Besluten tas alltför ofta utifrån befintliga relationer och släktskap, det kan vara A-, B- eller C-kusiner, och gammal upparbetad vänskap som styr. Eller också är man kanske rent utav gift med systern till sin närmsta chef, som är bror med min mors kusin som i sin tur är… Ja, ni förstår vad jag menar. Relationer styr mer än sakfrågan!


Frågan om strandskydd och bevarandet av unika miljöer är alltid lika aktuell. Vi har åttio mil kust runt ön. Det bör räcka åt alla. Gotland är unikt. Gotland har fantastiska miljöer. Dock vill jag med bestämdhet hävda att det går att exploatera och utveckla med ansvar och hänsyn till det unika. Vi ska ju utveckla våra möjligheter att leva på den här ön, inte avveckla och förstöra de!
Med tiden har jag reflekterat över våra folkvalda. Vad driver dem? Att vara politiker på Gotland är en av de mest utsatta positionerna man kan utsätta sig för. Att någon över huvud taget vill utsätta sig för att vara fritidspolitiker på Gotland är beundransvärt. En ständig exponering är en del av vardagen.
Ofta hängs ni ut offentligt som de "stora bovarna", då kanske kritiken vore mer berättigad att rikta mot de tjänstemän som inte är demokratiskt tillsatta. Att uträtta underverk under en mandatperiod är naturligtvis en utopi. Men vem har då den egentliga makten på Gotland? Är det verkligen de folkvalda politikerna, eller kan det vara så att det är tjänstemännen som utifrån gällande lagstiftning och utan egentlig insyn sitter säkert på sina positioner år efter år...

Döm själva!

Frågan om ett "Näringsbolag" har åter aktualiserats. Självklart ska vi ta tillvara på de samlade kompetenser och erfarenheter vi har. Helt avgörande är det dock att bolaget, eller dess funktion, drivs på affärsmässiga grunder med kommersiella aktörer i spetsen. Skapa inte ytterligare en kommunal inrättning!

Att summera vår tid på Gotland är både känslosamt och vemodigt. Vi har fått uppleva en fantastisk tid här på ön. Resan har bitvis varit tuff, men också oerhört lärorik och vi får med oss erfarenheter, minnen och intryck för livet som är fåförunnat. Vi har också fått förmånen att lära känna underbara människor och fått vänner för livet! Vi har också funnit kärlek till en unik plats på jorden. Gotland kommer alltid att ha en plats i våra hjärtan! Här finns en enorm potential. Glöm inte det.
Slarva inte bort den!


 

/Niklas Sjöblom,
vd för Wisby Strand, som snart byter till liknande verksamhet på fastlandet.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa