"Det här är en stor lättnad"

Mark- och miljödomstolen meddelade på torsdagen domen för kalkbrytning i Klinthagen. Domen är avgörande för många av de anställda.

20 november 2014 11:32

Företaget Nordkalk får fortsätta med sin kalkbrytning i Klinthagen på norra Gotland. Det meddelade Mark- och miljödomstolen under torsdagen. Ansökan omfattade både den befintliga täkten och en ny del och domstolen sa ja till båda.

– Det är en stor lättnad för oss. Nu kan vi börja titta på framtiden igen på kort sikt, säger platschefen Mikael Lindberg.

Beslutet innebär att cirka ytterligare fyra miljoner ton kalk kommer att plockas upp i området.

Tidigare i höstas fick 53 anställda på Nordkalk besked om att de sägs upp. Dagens dom kan ändra på det.

– Personalmässigt förhandlade vi fram en organisation för den situation vi trodde skulle kunna uppstå. Nu får vi sätta oss ned på nytt i nya förhandlingar med facket, säger Mikael Lindberg

Hur många kan få behålla jobben?

– Det kan jag inte säga. Det är att föregripa hela processen.

Kan det här domslutet påverka avgörandet om kalkbrotten i Ducker och Stucks i Bunge?

- Det vill jag inte spekulera i.

Beskedet från domstolen innebär att företaget kommer kunna bryta kalk i Klinthagen i två år till.

– Nu ska vi glädja oss åt det här. Det blir kanske tårta, säger Mikael Lindberg.

– Vi är ju rent rättsligt inte med i den här processen och kommer inte kunna överklaga, säger fältbiologen Alva Snis Sigtryggsson men uppmanar exempelvis länsstyrelsen att överklaga domen.

Hon menar att det rör sig om oerhört viktiga naturvärden, liknande Ojnare, och anser att det på sikt är en dålig lokalisering att bryta kalk i området och att naturvärden bör stå över kalkbrytningen.

Alva Snis Sigtryggson säger dock att hon har stor förståelse för att det här ger arbetstillfällen och att dagens beslut har stor betydelse för den enskilda arbetaren på Nordkalk men tror inte på att man ska bygga framtida arbetstillfällen på det som hon kallar för "en så flyktig bransch."

Är du förvånad över beslutet?

–Jag är knappt förvånad någon gång i den här processen, det har gått så mycket fram och tillbaka!

Så jobbar vi med nyheter