GB: Resenärerna kan kräva pengar

Konsumentverket lugnar oroade GB-resenärer, alla ska enligt lag bli ekonomiskt ersatta.

26 juni 2014 14:56

Flera av Gotlandsbåtens resenärer är oroliga över de extra kostnader som kan tillkomma när de bokar om sina biljetter. Enligt Konsumentverket ska det dock inte finnas något skäl till oro då resenärerna, med hänvisning till sjölagen, har rätt att bli ekonomiskt ersatta.

Vid inställd båtresa har du rätt att välja mellan att kostnadsfritt boka om din resa eller få biljettpriset återbetalat. Du ska inte heller behöva stå för eventuella merkostnader för exempelvis övernattning eller transport.

Du har även rätt till ersättning för försening. Ersättningen är en del av biljettpriset och hur stor den är beror på hur lång förseningen är. Vid behov har du även rätt till upp till tre nätters betalt boende, för högst 80 euro/735 kronor per natt samt transport till detta boende från terminalen.

För att hävda dessa rättigheter ska du börja med att klaga hos det berörda transportföretaget. Klagomålet måste göras inom två månader efter resan och företaget måste inom två månader ge ett slutgiltigt svar. Om du känner att dina rättigheter inte tillgodogjorts med svaret så kan du vända dig till Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
Mikaela Magnusson