Annonssamarbete med Gotlands Trafikråd

Flyg och färjetrafik för beredskap och viktiga samhällsfunktioner

Det finns en rad funktioner som är särskilt viktiga för Gotland, i och med öns läge mitt i Östersjön. Staten ska nu upphandla färjetrafiken som ska vara i drift från 2027. Behovet av en flyg- och färjetrafik som uppfyller Gotlands behov i kriser ingår därför bland de ståndpunkter som Gotlands Trafikråd lyfter i kontakten med staten.

Native 12 januari 2023 00:01
Detta är ett annonssamarbete.

Gotlands förmåga att klara perioder utan leveranser av varor, material och läkemedel är begränsad. Det är viktigt att staten tar hänsyn till det i upphandlingen av färjetrafiken. En reservhamn och flygtrafik som fungerar vid samhällsstörningar är viktiga delar i utformningen av en trafik som fungerar på lång sikt.

Läs mer om arbetet för Gotlands kommunikationer på gotland.se/standpunkter

Gotlands Trafikråd - för ett närmare Gotland

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Gotlands Media.