Detta är ett annonssamarbete

"Vi ska lösa klimatfrågan, men först vattnet"

I mer än 100 år har man brutit kalksten för cementproduktion på Gotland. Kalkstenen är nödvändig för att försörja Sverige med cement.

Native 26 augusti 2022 06:48
Detta är ett annonssamarbete.

Alla vi som lever på Gotland har i decennier kunnat följa diskussionen kring Cementas kalkstensbrytning. Det är ett viktigt samtal som jag värdesätter högt. När vi blir granskade ger det oss ytterligare kraft och inspiration att fortsätta förbättra vår verksamhet. 

Den viktigaste förändringen för framtiden är att vi bestämt oss för att Cementa i Slite ska bli ledande i världen med klimatpositiv cementtillverkning år 2030. Det är jag riktigt stolt över. 

Men som första punkt på agendan behöver vi gemensamt säkra öns tillgång till mer vatten. Lyckas vi inte med det blir alla satsningar – även klimatsatsningar – oviktiga. Redan nu är Gotlands vattensituation utmanande, särskilt under sommaren. 

Idag hörs många röster om på vilket sätt Cementa påverkar grundvattnet, att vi använder mycket vatten i vår produktion och att vi avleder vatten till Östersjön. Jag är enig med att detta är jätteviktiga frågor och vi på fabriken lägger stor kraft på att få på plats hållbara lösningar både på kort och lång sikt. 

Vi ser det som självklart att vara med och lösa Gotlands tillgång på vatten till natur och människor. Och vi ser flera lösningar som kan skapa en tryggare vattensituation på Gotland. Så här ser våra planer ut: 

  • Ta vara på det vatten som samlas i kalkstenstäkterna, magasinera det, och skapa dricksvatten via ett nytt vattenreningsverk.
     
  • Förbättra vattenförsörjningen till känsliga områden och skydda värdefulla våtmarker som gynnar den biologiska mångfalden.
     
  • Återfylla kalkstentäkter och därmed bilda långsiktigt stora vattenreserver på norra Gotland, som leder till kraftigt förbättrade grundvattennivåer även i framtiden.
  • Arbeta för att inget vatten ska gå till spillo eller pumpas från våra täkter ut till Östersjön. 

Vi kommer att lösa klimatpåverkan från Slitefabriken, men först vattnet.

Vänliga hälsningar,

Matilda Hoffstedt, Cementas fabrikschef i Slite

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Gotlands Media.