Grasp Raw tog utvecklande kliv

Design och kreativa näringar, med utgångspunkt att utveckla de gotländska råvarorna, tog ett ordentligt kliv framåt när Grasp skapade sitt utvecklingsbolag Grasp Raw.

Den 17-18 oktober öppnar de i sina nya lokaler i Slite med seminariet Grasp Ideas som detta tredje år handlar om kalk och vatten.

28 september 2011 04:00

rasp Raw, med de fem designföretagarna Mait Juhlin, Karin Klot, Barbro Lomakka, Helena Bloom och Stina Lindholm, var initiativtagare till den projektgrupp som bildade Slite Utvecklings AB och i våras köpte Geabs gamla huvudkontor i Slite.

Här vill de skapa basen för att utveckla de gotländska råvarorna sten, betong, kalk, ull och trä, men också samla ytterligare ett 20-tal företag i det drygt 900 kvadratmeter stora huset i tre våningar.

- Vi vill ha in andra företag för att skapa synergieffekter för utveckling av norra Gotland, allt från industri till kreativa näringar, säger Mait Juhlin som driver det egna företaget Mait in Sweden.

Stina Lindholm, med basen i sitt företag Skulpturfabriken i Boge, kommer här att utveckla sitt mjuka kapital och verksamheter; kurser, utbildning och experimenterande och sedan utveckla en kunskaps- och materialbank.


Vatten och kalk
Årets seminarium handlar framför allt om kalk och vatten och är öppet för arkitekter, byggföretag, formgivare och råvaruproducenter har bland andra bjudit in Christer Malmström, arkitekten bakom Almedalsbiblioteket som bland annat kommer att berätta om hur havsvattnet både värmer och kyler biblioteket under olika årstider.

Seminariet ska också vända blickarna mot estetiken och arkitekturen i industrisamhället Slite och Daniel Heilborn och Erik Gardell, på Skälsö Arkitekter, ska berätta om projektet Bungenäs där de återanvänder gammal betong och arbetar medvetet med miljö- och energifrågor.

- Grasp Raw och utvecklingsbolaget i Slite, som ännu bara har arbetsnamnet "Mötesplats råvara Östersjöregionen" vill visa att det är möjligt att utvecklas tillsammans med andra kreativa näringar, industri och turism som kan göra Slite och norra Gotland till en attraktiv plats att både bo och verka på, säger Stina Lindholm.


Utnyttja varandra
I entrén till det gamla Geab-kontoret kommer en materialutställning att möta besökarna för att se vad Gotland och framför allt Slite har att erbjuda.

- Vi måste utnyttja varandras kunskaper och resurser, det gäller att skapa synergieffekter, säger Mait Juhlin som kommer att arbeta med marknadsföringen av Grasp Raw och även arbeta mot skolor och högskolor.

- Och så måste vi ta till vara allt det som Slite har, en renoverad hamn med möjligheter till färjetrafik till grannländerna i Baltikum, en skärgård med utflyktsmål som Karlsvärds fästning och så naturligtvis det kommande råvarucentret som kan bli ett sätt att visa hur Europas största kalkindustri kan användas i utvecklingen av design och turism, säger Stina Lindholm.

- Här finns cementen och råvarorna, vi skapar företeelser och upplevelser, sammanfattar hon.

Så jobbar vi med nyheter