"Inställningen till sex på medeltiden var odramatisk"

Hur såg man då på sex under medeltiden?
Historikern Dick Wase har skrivit boken "Samlag eller salighet? Sexualitet och moral från forntid till nutid".
Under Medeltidsveckan leder han berättarvandringar om sexualiteten i den medeltida staden.

12 augusti 2010 04:00

Vad hade man för inställning till sex under medeltiden?
- Den var väldigt odramatisk. Man var kvar i det förkristliga samhällets tänkande i mångt och mycket och det var ett samhälle som hade uppmuntrat sexualitet. Kyrkan försökte visserligen ta bort utsvävningarna och i och med det försvann den erotiska bildkonsten. Men den relativt fria sexualiteten fortgick bland den stora massan.
- Och sexuella föremål förekom såklart. Ett sådant är en dildo som man funnit i norska Bergen. Den har en inskription som lyder: "Rannveig Röde ska du knulla. Du ska vara större än en karlakuk men mindre än en hästkuk".

"Inte så noga"
Samtidigt introducerades kyskhetsbälten under medeltiden?
- Man måste skilja på medel- och överklassen och de andra klasserna. Det "finare" folket ville särskilja sig från pöbeln och var inte så fria i sin sexualitet. Men för vanliga bönder och arbetare var det inte så noga hur man betedde sig. De flesta kvinnor i de lägre klasserna var också promiskuösa av ekonomisk nödvändighet. De var alltså tvungna att prostituera sig för att dryga ut familjekassan.

500 prostituerade
Hur såg man på prostitution?
- I en stad som Visby med 12 000 invånare fanns ungefär 500 prostituerade under högsäsong, cirka 300 på vintern. Alla ogifta män gick på bordell. Däremot är vår tids sexköpslag inget nytt utan en sådan existerade redan då. Det var olagligt för gifta män och präster att gå till prostituerade, men det var däremot inget olagligt i att prostituera sig.

Liten skillnad
Hur skiljer sig vår tids sexualitet från dåtidens?
- Inte mycket. Folk har haft sex på ungefär samma sätt alltid. Under medeltiden sexdebuterade man visserligen betydligt tidigare, redan i 10-års åldern för flickor. När det gäller homosexualitet är det något kyrkan alltid har fördömt. Men under till exempel 1100-talet var det en ganska stark homokultur i Europa. Den försvann under 1200-talet då homosexuella i stället brändes på bål.
- Sammanfattningsvis skulle jag ändå säga att medeltidsmänniskorna hade en friare syn på sexualitet än vad vi har idag. Sex sågs som en naturlig del av livet oavsett hur gammal man var.


Så jobbar vi med nyheter