Kaosartat slag vid Mästerby

I går återskapades slaget mellan Valdemar Atterdags legosoldater och den gotländska bondehären på Fjäle myr i Mästerby år 1361. Mästerbys hembygdsförening rustar nu för att fortsätta sprida kunskap om den historiska händelsen. Ekonomiska bidrag har beviljats för att påbörja byggnationen av ett besökscentrum.

12 augusti 2011 04:00

Ett mindre kaos utbröt innan pilregnet skulle falla över de stridande trupperna vid Mästerby prästänge, det vill säga ett trafikkaos. Svårigheterna i att få fram tillräckligt med parkeringsplatser till alla besökare, som vallfärdat med sina bilar för att se slaget, orsakade smärre förseningar innan bågskyttarna kunde spänna sina linor på riktigt.

Historieprofessorn Dick Harrison guidade åskådarna genom striderna, som gestaltades av deltagare från projektet Battle of Wisby. De hundratals soldaterna med tidstypiska rustningar och blankvapen drabbade samman med de betydligt sämre utrustade försvararna av den fria bonderepubliken Gotland. Ljudet av galopperande hästhovar närmar sig gutarnas barrikader, innan de danska knektarnas svärd möts av de gutniska sköldarna. Rädslans vind fladdrar i de gotländska fanorna när dansken hittar en alternativ väg och lyckas få övertag.


Riktiga vapen
Mellan de höga halterna av testosteron och gubbvrål går det att urskilja några kvinnor. De rusade fram mellan buskarna med välfyllda vattenkannor för att släcka törsten bland de hårt stridande karlarna. Striden gestaltades med riktiga vapen. Skulle olyckan dra fram fanns sjukvårdspersonal redo med bår och bandage. Det skulle tack och lov inte behövas denna gång och de dödsspelande soldaterna kunde ställa sig upp igen när det var dags för applådtacket.

Arkeologen Maria Lingström, bördig från Mästerby, startade år 2006 ett projekt med syfte att undersöka sanningen bakom alla berättelser om slagen vid Ajmunds bro och Fjäle myr.


170 fynd
Undersökningsområdet är sju kvadratkilometer stort och pågår under en vecka mellan skörd och höstsådd i september månad sedan fem år tillbaka. Under de år projektet pågått har man funnit fynd som bekräftar att här har det utkämpats ett eller flera medeltida slag. Hittills har 170 fynd tillvaratagits på det område som undersökts, som utgör fem procent av den totala ytan.

-  Fynden i Mästerby kompletterar fynden som gjorts vid massgravarna från striden utanför ringmuren i Visby. Där har man inte kunnat hitta så mycket föremål eftersom människor måste ha plockat bort objekten från platsen, men i Mästerby stred man ute på sankmark. Vi har funnit föremål som armborstpilspetsar och kulor av järn som måste ha sjunkit ner i dyn. Fynden är därför väldigt välbevarade, berättar Maria Lingström.

Maria är projektledare för undersökningarna och har till sin hjälp engagerat Bo Knarrström, en av världens mest meriterade slagfältsarkeologer. Projektet genomförs i samarbete med Mästerby hembygdsförening och Riksantikvarieämbetet. I september fortsätter utgrävningarna och även då påbörjas arbetet med att bygga ett besökscentrum. Hittills har projektet beviljats ekonomiska medel från länsstyrelsen på Gotland för att kunna arrangera gårdagens uppvisning, men det har också fått stöd från Jordbruksverkets utvecklingsfond Leader för att sätta upp informationsskyltar vid de historiska platserna.


"Vill sätta Mästerby på kartan"
-  Vi vill sätta Mästerby på kartan. Det finns ett stort intresse av slagfältsarkeologi och i museet kommer vi att visa upp dokumentationsmaterial i form av bild, text och film från utgrävningarna. Besökarna skall också kunna få reda på mer om slaget vid Mästerby genom en permanent utställning, säger Tullan Kalström, ordförande i Mästerby hembygdsförening, som hoppas att museet skall stå klart inom ett år.

Museet som skall locka historiskt intresserade gotlänningar och turister, kommer placeras i ett renoverat förrådshus intill församlingshemmet i Mästerby.

Projektet Battle of Wisby fortsätter sin stridsvandring och i morgon lördag är det dags igen, då pilregnet kommer falla över Östergravar i slaget om Visby.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa