Nu undersöks mark vid förskola

Efter att höga halter av metaller hittats i jorden vid Backgatan i Visby ska regionen och länsstyrelsen nu undersöka marken vid förskolan Forellen, skriver GT.

5 september 2014 05:18

På torsdagen rapporterade GT att höga halter av bland annat arsenik och bly hittats i jorden på ett antal fastigheter på Backgatan i Visby. Region Gotland och länsstyrelsen har nu börjat arbeta för att undersöka hur stort område som berörs av föroreningarna och hur det hamnat där.

Man kommer även att ta prover i marken vid förskolan Forellen, som ligger i närheten, i nästa vecka.

- Ännu har jag inte hört att några föräldrar till barn på förskolan är oroliga, men det är bra att marken undersöks, säger Stig Nilsson, förskolechef för Forellen, till GT.

Länsstyrelsen kommer att riskklassa området Backgatan-Bergsgatan och söka pengar från Naturvårdsverket för grundligare undersökningar av området. Man uppmanar oroliga fastighetsägare i området att låta göra egna markundersökningar.

 

Läs hela artikeln i GT:s e-tidning >>

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa