400 förorenade platser har hittats

Länsstyrelsen har hittat cirka 400 platser på Gotland som förorenats av miljöfarlig verksamhet. De berörda markägarna kommer i dagarna att få veta att deras fastigheter kan behöva saneras.

12 september 2007 11:13

Cirka 1000 platser har lokaliserats på Gotland där det pågår eller har pågått miljöfarlig verksamhet. På 400 av dessa kommer en särskild riskklassning att ske beroende på hur förorenade de är. Hittills har 150 platser riskklassats och en del har också undersökts.
 
Naturvårdsverket ska samla alla uppgifter i en nationell databas som därmed blir offentliga. Det pågår också just nu en inventering och prioritering av vilka platser som behöver åtgärdas. En del platser ska saneras av de som orsakat föroreningen, en del kommer att saneras med hjälp av statliga medel.

Alla platser kommer inte att åtgärdas men det kan vara bra att känna till eventuella föroreningar vid kommande byggnationer eller dylikt.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin