Halverar mångmiljonkrav på sanering

De elva miljoner kronor som dödsboena efter Södervägs brädgård i Vall skulle  betala  har minskats till hälften.

7 november 2007 15:28

Länstyrelsen halverade kravet till 5.5 miljoner kronor eftersom man inte anser det rimligt att arvingarna skall tvingas betala för en verksamhet som bedrevs på 1950 och 1960-talet då den förste ägaren startade sin brädgårdsverksamhet.

Kravet gäller nu istället dödsboet efter den senaste ägaren, en verksamhet som påbörjades i början av 1970-talet. De måste betala 5.5 miljoner kronor för sanering av miljöskadorna vid Södervägs brädgård i Vall.

Södervägs brädgård finns upptagen på länsstyrelsens lista över de mest förorenade markerna på Gotland. Den senaste undersökningen visar att marken ovan berg på vissa ställen är kraftigt förorenad av cancerogena ämnen (polycykliska aromatiska kolväten). Dessa ämnen finns även i bergrundvattnet.

Så jobbar vi med nyheter
Kerstin Klint