Låg Birka på Gotland?

Birka, den stora, internationella handelsplatsen dit Ansgar kom för att kristna hedningarna i norr, låg inte på Björkö i Mälaren så som de flesta tror.
Birka låg istället i - Roma - mitt på Gotland!

16 juni 2005 06:00
Det hävdar visbybon Peter Fagerlund, som vågar sticka ut hakan och utmana Mälarens Birka, platsen som skall ha varit svearnas första stad och som idag är både världsarv och ett av Sveriges största turistmål!
- Många har tvekat om att Birka i Mälaren verkligen är Ansgars Birka. Det är mycket som inte stämmer. Men förlägger man istället Birka till Gotland - då stämmer allt, säger Peter och säger sig ha medhåll från arkeologer och andra som han talat med.

<span class="mr">*
</span>För många år sedan var Peter Fagerlund anställd hos Ragu, Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar. Där blev han intresserad av arkeologi, och det resulterade i att han senare studerade till arkeolog - dock utan att nå ända fram till den doktorsexamen som han hoppats på, diverse problem satte stopp för det.
På senare tid har Peter arbetat vid Roma kungsgård och då blivit intresserad av den gamla historien i området. Då dök det här med Birka upp.
- För det första är det mycket som talar om att dagens Birka på Björkön i Mälaren inte varit den stora handelsstad dit Ansgar kom. Mälarens Birka är för liten för det, däremot kan man tänka sig att det var platsen för kungens hird, hans hyrda legosoldater. Fynden visar på det, säger Peter och hänvisar till munken Rimberts "Vita Anskaari" där han berättar om Ansgars liv.
- Där sägs bland annat att Birka låg på en plats där det var lika långt till Östersjöns alla kuster. Det stämmer inte på Birka - men det stämmer alldeles utmärkt på Gotland.
- Där sägs också att man nådde Birka genom att ta en lång vattenväg norrifrån - flera mils skyddat vatten. Det stämmer inte på Birka, men studerar man gamla kartor kan man ana just en sådan vattenväg från Kappelshamnsviken via Tingstäde träsk ned till Roma.

<span class="mr">*
</span>-­ På gamla kartor kan man också se att Björke förr kallades Birke - och istället för dagens Björkhagen står där Birkhage. Och ute i den gamla myren inte långt från klostret i Roma hittar man än idag - Björkö!
-­ Nej, Birka kan inte ha legat på den Björkön, men själva hamnplatsen kan ha funnits där. Sen kan handelsplatsen Birka ha funnits på de stora områden som finns i väst och där bland annat den så kallade Guldåkern ligger - åkern där enligt Majvor Östergrens undersökningar måste ha varit en stor marknadsplats, påpekar Peter.
- Också mycket annat talar för att Birka låg på Gotland. Som att biskop Unni, som skulle ha dött i Birka, enligt Strelow var på Gotland - Hunninge i Klinte skall ha fått sitt namn efter honom.
- En annan sak är att Roma var tingsplats - en sådan skall ha funnits vid Ansgars Birka - men framför allt är det alla dessa silverskatter som hittats på Gotland. Det visar ju klart att den verkligt stora handelsplatsen fanns på Gotland -­ inte i Mälaren, säger Peter.
- En annan koppling till Gotland är att Visbys snabba tillväxt och bulverksbygget i Tingstäde sker i anslutning till att Birka upphör.
- Så allt går åt samma håll, allt stämmer. Och andra arkeologer jag talat med håller med om det.

<span class="mr">*
</span>Nej, Peter Fagerlund håller med om att man inte hittat någon gammal hamnplats i Roma. Inte heller några andra fynd (än i Guldåkern) som tyder på en stor handelsstad.
- Men man har ju inte heller gjort några arkeologiska undersökningar i området. Det är ju det jag hoppas på, kanske kan de ske via Högskolan. Då kan vi få bättre besked.
Jodå, Peter är väl medveten om att han sticker ut hakan ordentligt. Men han vill inte ge sig och han planerar nu en artikel i ämnet.
-­ Med artikel vill jag göra ett mera vetenskapligt arbete som stöd för min idé. Då hoppas jag också att få lite mothugg, att få kritik mot mina idéer. Hittills har jag inte fått mycket av det.
Så jobbar vi med nyheter