Får bygga fritidshus

Länsstyrelssen ger byggnadsnämnden rätt då man tillåtit uppförande av ett fritidshus i Buttle.

22 november 2007 15:51

En granne till fastigheten har överklagat beslutet till länsstyrelsen. Den fastighet som hon bor på har förut varit en jordbruksfastighet och hon ämnar nu åter ta upp den verksamheten med bland annat djurhållning. Hon menar att ett bygge av ett fritidshus bara 30 meter från ladugården omöjliggör hennes möjligheter att idka djuruppfödning i framtiden.

Länsstyrelsen anser att ett uppförande av ett fritidshus inte kommer att medföra några hinder för en kommande djuruppfödning. Man menar också att jordbruksverksamheten endast befinner sig på planeringsstadiet och att det inte inkommit några uppgifter som styrker dessa planer.

Därmed avslås invändningarna mot byggnadslovet och byggnadsnämndens beslut står fast.

Så jobbar vi med nyheter
Ola G Öjefors