Destination Gotland kör Gotlandstrafiken

Trafiken kommer bedrivas på linjerna Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn med samma höghastighetsfärjor som idag.

23 november 2007 13:56

Rikstrafiken har genom anbudsförfarande tecknat avtal med Destination Gotland AB om drift av Gotlandstrafiken under perioden 2009-2014.

Ett avtal blev klart under förmiddagen, efter drygt två års förhandlingar.

Destination Gotland var enda anbudsgivaren, och båda parterna är nöjda.

 

– Vi är mycket nöjda med att kunna presentera ett avtal med Destination Gotland som säkerställer en färjetrafik med hög standard för den kommande avtalsperioden, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Rikstrafiken.

 

– Det är glädjande att vi får fortsätta arbetet även om det kommer att ske under tuffare villkor än tidigare fortsätter Jan-Erik Rosengren, Destination Gotlands verkställande direktör.

Båda parter turades på presskonferensen om att bedyra vilket bra avtal som slutits. Ett avtal som är bra ”för Rikstrafiken, för Destination Gotland, för Gotland och för gotlänningarna”, som Jan Erik Rosengren uttryckte det.
Samtidigt medgav generaldirketören för Rikstrafiken, Staffan Widlert, att det är ett bekymmer att bara ett rederi brydde sig om att lämna ett anbud.
- Det kan var och en förstå att det är problem i en upphandling när det bara finns en anbudsgivare.
I vilken mån det skulle blivit billigare om Destination Gotland fått konkurrens vill han inte uttala sig om, men så bekymmersamt är det ändå att han tänker vända sig till regeringen med en begäran om en utredning inför framtiden, som ska ha till uppgift att utreda hur man ska få fler intressenter för trafiken till och från Gotland.
Klart är att kostnadsnivån totalt sett är ungefär densamma som idag, dvs trafiken på Gotland kostar Sveriges skattebetalare ca 400 miljoner kronor om året (det är vad det kommer att kosta i år, sedan kommer priset att stiga med allmänna kostnadsökningar och framför allt beroende på oljeprisets utveckling).

Gotlandsrabatten blir kvar

En skillnad mot nuvarande avtal är att det är Destination Gotland som är avtalspart, istället för som idag dess moderbolag Rederi AB Gotland.
En annan skillnad är att staten slutit ett för skattebetalarna förmånligare avtal vad gäller oljeprisfrågan, som varit av central betydelse för oenigheten som rått mellan Rikstrafiken och Destination Gotland, och som i praktiken inneburit att staten fått ta hela kostnadsökningen när oljepriset gått upp.
Med det nya avtalet kommer staten att få stå för hälften, och Destination Gotland för den andra hälften.
Sedan finns det en avtalspunkt som reglerar prissättningen som kommer att ge Destination Gotland full frihet att själva sätta biljettpriserna, under förutsättning att medelpriset per resenär totalt sett inte överstiger ett takbelopp. I princip kan alltså Destination Gotland ta ut hur höga priser som helst av en viss kategori resenärer, men sänka priset för en annan.
Redan nu lovar Destination Gotland att rabatten för gotlänningarna kommer att vara kvar.


 

Så jobbar vi med nyheter
Patrik Annerud