Upphandlingen måste göras om

Länsrätten underkänner upphandlingen av ny kollektivtrafik i Visby och på landsbygden. Gotlands kommun antog i november Gotlandsbuss AB:s anbud, trots att bolaget inte uppgett vilka personer som ska leda företaget och ansvara för trafiken. Den missen är så allvarlig att upphandlingen måste göras om. Det innebär problem för Gotlandsbuss som redan beställt bussar för 60 miljoner kronor.

24 januari 2008 04:00
Länsrättens dom försätter Gotlands kommun i ett besvärligt läge. Avtalet med Swebus är uppsagt.
Den 18 augusti ska Gotlandsbuss AB enligt planerna ta över trafiken. Bytet sker när sommartrafiken övergår till hösttidtabell.
Tekniska nämnden antog Gotlandsbuss anbud den 7 november förra året.
Swebus överklagade till länsrätten som den 16 november beslutade att upphandlingen inte fick avslutas innan länsrätten behandlat ärendet.

Beställning
Det har hindrat tekniska nämnden att göra en skriftlig beställning av trafiken.
I väntan på domen har tekniska nämnden ändå beslutat att de nya bussarna ska utrustas med alkolås, säkerhetsbälten och klimatanläggning.
Inte heller Gotlandsbuss AB har kunnat vänta på länsrättens dom. En beställning av 24 bussar à 2,5 miljoner kronor styck är redan gjord.
- Vi var tvungna att göra beställningen för att få bussarna i tid. För tillfället vet jag inte hur vi ska lösa det här, kanske kan vi avbeställa dem. Eller så säljer vi dem, säger Gotlandsbuss styrelseordförande Ronny Olofsson.

Två alternativ
Nu har Gotlands kommun två alternativ:
n Man kan överklaga länsstyrelsens beslut till kammarrätten, vilket ska vara gjort inom tre veckor. Nackdelen är att handläggningen förmodligen kommer att ta lång tid och att domen kan bli samma som i länsrätten, det vill säga att upphandlingen måste göras om.
n Andra alternativet är att så fort som möjligt påbörja en ny upphandling. Enligt bestämmelserna måste tiden för anbudslämning vara minst 52 dagar, vilket innebär att även det alternativet tar tid.
- Vi ska tillsammans med kommunjuristen gå igenom länsrättens dom. Sedan måste vi så fort som möjligt bestämma hur vi ska göra, säger tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (c).
Ett beslut om hur kommunen ska agera väntas när tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder den 6 februari.
- Hur vi än gör måste vi se till så att vi får en lösning som inte drabbar resenärerna, säger Kjell Skalberg.

"Domen är en seger"
Swebus ledning har möte i dag för att diskutera länsrättens dom. Företagets juridiska ombud Anna Ulfsdotter Forssell tycker domen är en seger för Swebus, trots att kravet att Swebus skulle tilldelas kontraktet avvisades av länsrätten.
- Eftersom domen var till vår fördel måste vi först undersöka om vi har rätt att överklaga, säger hon och tillägger:
- Vi hade helst sett att Swebus tilldömts trafiken istället för att göra en ny upphandling. Det kostar mycket pengar att vara med i upphandlingar.

Referenser saknades
I sitt överklagande pekade Swebus på tre brister i Gotlandsbuss anbud - man hade inte visat att företaget hade tillräcklig kapacitet, man hade inga referenser eller namn på företagsledare och trafikansvariga, samt att kopia av ansökan om yrkestrafiktillstånd saknades.
Det var uppgifter som kommunen krävt, och genom att bortse från dem när Gotlandsbuss anbud antogs behandlades inte alla anbudsgivare lika, ansåg Swebus.
Av det som Swebus anfört tar länsrätten fasta på att Gotlandsbuss inte angivit namn och referenser på dem som ska leda företaget och vara trafikansvariga. Att tekniska nämnden trots det antagit Gotlandsbuss anbud är ett så allvarligt fel, att upphandlingen måste göras om.


Upphandlingen utgick från 2006 års trafik och omfattade en körsträcka på 216000 mil. Avtalet gällde trafik augusti 2008- augusti 2015, med två optionsår. Det är värt cirka 280 miljoner kronor.
Tre bolag lämnade anbud. Gotlandsbuss anbud var på 41,5 miljoner kronor, 1,8 miljoner kronor lägre än Swebus och 9,2 miljoner kronor lägre än Bergkvarabuss.
Gotlandsbuss AB är ett företag med 13 lokala bussbolag som delägare. Ronny Olofsson, Stånga buss, är styrelseordförande. I styrelsen sitter även Peder Andersson, Källunge, Benny Dahlström, Ala Buss, Göran Hult, Suderbuss, och Mats Kalström, Fårö busstrafik. Boel Klasson, Havdhem, är revisor. I Gotlandsbuss ingår även Visby Lokaltrafik AB, som driver trafiken i Visby i dag.
Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa