Kris ordförande tvingades avgå

Vid föreningen Kris extra årsmöte i november valdes Robert Bolin som ordförande i styrelsen.
Nu har han tvingats avgå.
-Jag känner mig kränkt och besviken. Utan mig hade föreningen inte varit vid liv, säger han.

25 januari 2008 04:00
Robert Bolin var med och startade lokalföreningen av Kris, Kriminellas revansch i samhället, i Visby för tre år sedan. Han är också den enda som haft ersättning för sitt arbete i föreningen.
Han har en så kallad OSA-anställning i Gotlands kommun. OSA står för skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare.
-Jag tycker att jag vet vad som behövs för att föreningen ska komma framåt. Vår viktigaste uppgift är att stödja dem som kommer ut från anstalt, behandlingshem eller familjehem, hjälpa dem att ordna bostad och jobb och stötta dem socialt så att de slipper återfall, säger han.

Svårt att samarbeta
Det är också detta som Robert Bolin i första hand har arbetat med. Vid ett extra årsmöte valdes han till ordförande. Den tidigare ordföranden Eva Jansson blev vice ordförande. Men de två har haft svårt att arbeta tillsammans.
-Det blev väldigt mycket tjafs om bagateller. Till slut beslutade styrelsen att vi skulle ha ett språkrör, en person som var en länk mellan Robert och mig. Det fungerade bra. I avtalet ingick att den som bröt detta skulle tvingas avgå. Och han gjorde det, säger Eva Jansson.
Hon säger att Kris behöver Robert Bolin, att han gjort ett bra jobb.
-Utan honom hade vi inte funnits i dag. Så jag hoppas att han vill komma tillbaka. Men inte som ordförande. Då måste man ha hela styrelsen med sig, men kan inte bara tuffa på själv.

Begärt omplacering
Både Eva Jansson och Robert Bolin säger att det varit mycket pajkastning i styrelsen. Robert Bolin känner sig ifrågasatt och har därför bestämt att endast vara kvar som medlem i Kris. Han har begärt omplacering till en annan tjänst inom kommunen.
-Kris ska vara en kamratförening. Det känns inte så nu, säger Robert Bolin.

"Har en bra styrelse"
-Men det som hänt äventyrar inte föreningens existens. Vi har en bra styrelse och planer framåt. Och vi får försöka hitta någon annan som kan sköta kontakterna med anstalterna, säger Eva Jansson.
Kris står för kriminellas revansch i samhället, en ideell förening som bildades 1997.
I Kris hjälper före detta kriminella och missbrukare varandra att bryta med sina tidigare liv.
Hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet är föreningens fyra honnörsord.
Kris har 27 lokalföreningar, varav en på Gotland. Här finns ungefär 30 medlemmar. Föreningen har också en lokal i Visby.
Så jobbar vi med nyheter
Ewa Israelson