Nya grepp för att hitta konfirmander

Församlingarna lockar med nya satsningar  för att få med unga i konfirmationsundervisning. Med äventyr, resor och mer samarbete hoppas man kunna utveckla undervisningen.

31 augusti 2008 04:00

Hösten är här och därmed startar konfirmationsundervisningen i flera församlingar.  Men under de senaste åren har det inte varit helt lätt att rekrytera konfirmander. Konfirmationsundervisningen har helt enkelt inte lockat. Något som Michael Hakalax kyrkoherde i Burs märkt. Han bedrev tidigare det man kallar en traditionell konfirmationsundervisning:
- Fjortonåringar vill inte bara sitta rakt upp och ned på en stol och lyssna. Mina konfirmationsgrupper blev allt mindre, och jag tvingades bli mer aktiv som präst.

Läger för alla

Michael Hakalax har idéer om hur en framtida konfirmandundervisningen skall kunna bedrivas:
- Vi har så många små sammanhang här på ön. Det jag hoppas att vi skall kunna skapa är ett större nätverk i stiftet där vi har en veckas läger där alla konfirmander på ön sammanstrålar. Därefter läser var och en för sig.
Inför årets undervisning har Michael Hakalax bland annat erbjudit äventyr i form av en hemlig resa. Konfirmanderna får dessutom själva vara med och utforma gudstjänsterna.

 

Lyckad satsning
Och kyrkoherden i Burs har lyckats med sin satsning: Av 21 möjliga så har 17 ungdomar anmält sig till årets undervisning.
Michael Hakalax ser gärna mer hjälp att bedriva det pedagogiska arbetet:
- Vi präster har inte alltid den pedagogiska förmågan utan vi behöver faktiskt hjälp. Tänk om vi kunde få köpa in en pedagogisk resurs. Det är inte helt lätt att ta ungdomar i den här åldern.

 

Avkristnad plats
Marita Lindmark  är kyrkoherde i Othem Boge församling. Hon har en mångårig erfarenhet av konfirmandarbete sedan sina år som präst i Stockholm:
- Slite är nog den mest avkristnade platsen på ön. Jag har ändå lyckats få med mig ungdomarna. Vi måste hjälpa till att bryta den nedåtgående trenden. Det har ju faktiskt varit en väldigt stark tradition på ön att konfirmera sig. 
 

Mer samarbete

Marita Lindmark efterlyser precis som Michael Hakalax mer samarbete inom kyrkan:
- Vi måste samarbeta mera. Det går inte att bedriva konfirmandundervisning med fyra ungdomar i varje socken som sitter och har tråkigt i ett församlingshem.
Marita Lindmark berättar att ett av hennes recept för att nå ungdomar är lägerverksamhet:
- Jag har just kommit hem från ett fantastiskt läger på Sandön. Jag var där tillsammans med 17 konfirmander. Det var kanon!

Tidsbrist

Håkan Stiberg som är präst i Visby domkyrkoförsamling förklarar nedgången från tidigare nivå med att ungdomarna helt enkelt har för mycket att göra.
- De har tidsbrist och är fulltecknade. Man kan förstå att de inte hinner.
Håkan Stiberg tillåter sig själv att spåna om framtidens konfirmationsundervisning:
- Kanske man kunde erbjuda någon slags distansundervisning på nätet för de som inte har tid?

 

Stora frågor
Men samtidigt efterlyser Håkan Stiberg mer djup och eftertanke i de ungas tillvaro och att det är viktigt att träffas för ett samtal:
- Det viktiga är ju inte att plugga in en massa kunskaper. Det viktiga  är att stanna upp och samtala om livets stora frågor. Om liv och död. Om relationer, sex och samlevnad. Ja om allt som berör en tonåring.
 
 

Så jobbar vi med nyheter
Kerstin Klint