Oskyldiga drabbas av miljösynderna

- Allt vi ber om är vatten fritt från kreosot. Vårt inte bara luktar och smakar illa. Det är rent gift i vår brunn.
Vid Vall Skogs bor Fredrik Karlsson och Linda Carlsson jämte grannarna Per och Laila Ekdahl.
200 meter från deras brunn ligger Södervägs brädgård, klassad som Gotlands giftigaste plats.
3 000 meter längre bort finns kommunalt vatten. Varför dras inte ledningen vidare?

29 september 2008 04:00
- Vi lever i en miljökatastrof som vi inte har orsakat, men som vi tvingas lida för. Sanera backen ovanpå och dra hit en ledning med kommunalt vatten. Det är vårt förslag till myndigheterna som skulle lösa problemet, säger familjerna Karlsson, Carlsson och Ekdahl.
I lördagens GA publicerades listan över de giftigaste platserna på Gotland. Värst är området vid Södervägs brädgård i Vall. Från 1950-talet till 2001 var verksamheten i gång med kreosot för impregnering av trä. Förutom förorenad mark är konstaterat förorening av grundvattnet vid närbelägna bostadshus. Grannarna i Vall är några av alla oskyldiga som får betala dyrt för Gotlands miljöskandaler.

Daglig hämtning
-  Med kreosot i brunnsvatten måste vi dagligen hämta allt färskvatten i dunkar. Om vi duschar, tvättar eller diskar måste vi göra det med så lite vatten som möjligt och med fönstren öppna. Men värst är nog att inte kunna dricka, eller använda det förgiftade vattnet i matlagning.
Per och Laila Ekdahl har bott i sitt hus vid Vall Skogs sedan 1986. Under åren har vattensituationen vid deras hem blivit allt värre. Linda Carlsson och Fredrik Karlsson köpte sitt hus 2003-2004. Familjernas fastigheter har gemensam brunn De sista åren har problemet med föroreningarna i vattnet accelererat.

Moment 22
- Numera varje vår när det börjar bli torrt i backen, ger sig föroreningen av grundvattnet till känna. När hösten kommer och vattenflödet ökar, då minskar lukten och smaken av kreosot i vårt vatten, säger per Ekdahl.
Han beskriver situationen som ett moment 22. Miljö- och hälsa kommer inte längre ut och tar prov på vattnet i deras brunn. Och trots servitut för en brunn med godkänt vatten en bit bort i skogen tillåts han inte att borra på platsen.
- Borrar vi kan det förorsaka förorening i andra brunnar omkring. Borrar man hål i backen då kommer vattnet upp och gifterna med det. Vår brunn är djupborrad och konstaterat förorenad. Andra grannar med grundare borrade brunnar har vatten som är godkänt, säger Per Ekdahl.
Som kommunal dagmamma har Laila Ekdahl i alla år fört fram att något måste göras åt deras förgiftade vatten. Att varje dag ta hem dunkvis med rent vatten från vänner, bekanta och makens jobb har tagit på krafterna.

Kläderna luktar
- Värsta är att inte veta hur farligt kreosot är. Vi har tvingats lära oss att leva med lukten och smaken på vårt vatten. Det är hemskt när kläderna luktar kreosot, men värre är att varken kunna dricka eller laga mat på vårt vatten. det känns tungt att varje dag, år efter år hämta hem dunkar med tjänligt vatten och duscha hos släkt och vänner, säger Linda Carlsson.
Inger Hammar
Så jobbar vi med nyheter