Inget fick stå i vägen för nya hotellet

Snabbt, snabbare, Norderstrand. Inget fick stå i vägen när det nya hotellet skulle byggas. Med en lågkonjunktur runt hörnet gällde det att fatta snabba beslut.
Från noll till färdigt hotell på bara tre år.

20 oktober 2008 04:00
I början av 2000-talet insåg kommunpolitikerna att man inte hade råd att modernisera och rusta upp de campingplatser som kommunen ägde: Snäck, Norderstrand, Slite, Björkhaga.

Det var dags för privata entreprenörer att ta vid.
Kronjuvelen var Norderstrand. En campingplats på 70 000 kvadratmeter, med uthyrningsstugor, plats för husvagnar och tält, ett par servicebyggnader och en minigolfbana.
Med absolut närhet till världsarvsstaden Visby, och med långsidan mot solnedgången.
Entreprenören Pigge Werkelin med sitt företag Stich AB, sedermera Visby Camping AB, tog kontakt med kommunen. Han hade idéer för området.

22 september 2005
Kommunstyrelsen beslutade att ge bolaget tomträtt för området, mot att man lovade att inom tre år skapa minst 450 nya stug- eller hotellbäddar och 100 tält- och husvagnsplatser, allt med fyrstjärnig standard. Röstade nej gjorde vänsterpartiets två ledamöter samt en folkpartist.
Byggrätten bestämdes till 8 000 kvadratmeter och kommunen tog på sig kostnaden  för detaljplanen, som kom att gå på en miljon kronor. I normala fall är det exploatören som bekostar planen.

Oktober 2006
Stadsarkitektkontoret fick i uppdrag att ta fram en detaljplan, som var klar i  i juni 2007.

1 november 2006
”Alliansregeringen” tillträdde, och forceringen av projektet fortsatte.

18 juni 2007
Fullmäktige antog två tomträttsavtal med Visby Camping AB, för hela området. Vänsterpartiets Brittis Benzler var den enda som yrkade avslag.
Avtalet stadgade en tomträtt på 40 år samt en årlig gäld, avgift till kommunen, på 500 000 kronor, förutom de första åren, som är billigare. Efter 20 år kan gälden räknas om.

Augusti 2007
Detaljplanen vann laga kraft, när också bygglovet var färdigt. Entreprenören Tott startade bygget av hotellanläggningen omgående.
nnFörsommaren 2008.
De nya lägenhetsinnehavarna började flytta in. På området finns i dag ett icke helt färdigt hotell med reception, restauranger och 47 lägenheter samt 71 sviter i bungalows. Kostnaden för anläggningen är 350 miljoner kronor.

Juni 2008
Visby Camping AB sålde tomträtten till hotelldelen till bostadsrättsföreningen Resort Visby för 11 miljoner kronor.
Nästa steg är att modernisera det övriga campingområdet, som ägs av Visby Camping AB, som i sin tur ägs av Tott. Där ska bli plats för 100 husvagnar, 45 tält och ett 30-tal uthyrningsstugor. Det ska vara klart före 2011 års utgång.

De elva miljonerna ska användas till detta område, säger Pigge Werkelin.
Det är bolaget Weha som i dag driver den nygamla campingen. Samma bolag som redan driver Snäck-campingen och som ägs av familjerna Werkelin och Harlevi.

I avtalet med Visby Camping AB står också att bolaget ska sköta stranden.
En restaurang med bar och ett 400 kvadratmeter stort trädäck uppfördes i somras av Tott. Länsstyrelsens beslut om dispens från strandskyddet överklagades omgående till miljödomstolen av Naturvårdsverket.
Så jobbar vi med nyheter
Annika Melin