"Vi måste gå till botten med detta"

På 17 platser på Gotland misstänkts gamla kemtvättar ha förorenat marken - i värsta fall kan farliga ämnen nå grundvattnet. Nu ska länsstyrelsen göra noggranna undersökningar.- Vi måste gå till botten med det här, säger Mattias Vejlens på länsstyrelsen.

10 januari 2009 04:00
Naturvårdsverket har nyligen listat över 900 platser runt om i hela landet, där kemtvättar en gång legat och där giftiga ämnen därmed riskerar att ha förorenat mark och vatten. Runt 250 av dessa klassas som högriskområden.

Högriskområde
På Gotland finns 17 misstänkta platser (vilket inte är detsamma som att de är förorenade), varav ett högriskområde - kemtvätten Reno kemomat som fram till 1980 fanns inhyst i den fastighet på Endreväg i Visby där videobutiken Hemmakväll, tidigare Renokiosken, nu finns.
- Vi trodde inte att vi skulle hitta så mycket där, det förvånade oss. Men jag tror inte att vi hittar något mer ställe med så hög halt, säger Mattias Vejlens, samordnare på länsstyrelsens enhet för förorenade områden.
Han betonar dock att det inte finns någon som helst risk med att vistas vare sig i området, i fastigheten eller intill hålen för provtagning - giftet finns i marken, flera meter ner.
I nuläget pågår en särskilt undersökning av just Reno-området. Den undersökningen ska vara klar under våren; därefter beslutas om eventuell sanering.
För ungefär fem år sedan gjorde länsstyrelsen på Gotland en genomgång av de kända platser där kemtvättar funnits, men nu tänker man göra en ny, mer genomarbetad, undersökning av de aktuella områdena. Detta kommer att ske under 2009.

Grundvattnet känsligt
- Det har inte funnits några stora kemtvättar på Gotland, så det kan inte heller ha blivit så stora föroreningar. Men grundvattnet är känsligt här, och därför måste vi säkra att ämnena inte har nått eller når grundvattnet, säger Mattias Vejlens.
Ämnet det handlar om är perkloretylen, ett cancerframkallande lösningsmedel. Perkloretylen är en tung vätska som sjunker ner genom marken och som till och med kan gå genom betong.
- Det är bökigt att hitta och svårt att ta hand om. Men det finns olika metoder för sanering; i allra värsta fall måste vi sanera grundvattnet och det tar lång tid och blir väldigt dyrt, förklarar Mattias Vejlens som dock inte ser risken för förorenat grundvatten som ett realistiskt alternativ.
- Men vi måste ändå gå till botten med det här, så vi vet vad vi har att göra med.

Perkloletylen är ett cancerframkallande lösningsmedel som vid användning och/eller kontakt kan orsaka irriterade ögon och skador på lever och njurar.
Perkloretylen används bland annat vid kemtvätt och för avfettning av metall. Fram till 1980-talet var medvetenheten om ämnets farlighet inte lika stor, och säkerheten inte lika hög, som nu varför ämnet på många platser läckt ut i marken.
Nu för tiden används slutna system på kemtvätter där ingen risk finns för läckage.
Källa: Nationalencyklopedin och TV4.
Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa