Det här gäller för att få dra av arbetskostnaden

Nu är det i praktiken klart vilka regler som gäller för ROT-avdraget.
Det är på upp till 100 000 kronor per person och gäller, grovt sett, för arbetskostnad på eller i direkt anslutning till småhus och bostadsrätter.

14 mars 2009 04:00
ROT står för reparation, om- och och tillbyggnad, och avdraget infördes den 8 december i fjol.
Det innebär att skattskyldig som fyller minst 18 år före årets utgång får göra skatteavdrag för ROT-arbete som utförts på den egna bostaden. Arbetet ska ha utförts av någon som innehar F-skattsedel.
Den skattskyldige får sedan tillbaka hälften av avdraget, det vill säga maximalt 50 000 kronor. För ett par som äger en bostad tillsammans innebär det att avdraget kan bli 200 000 kronor, och 100 000 kronor betalas tillbaka.

Direkt anslutning
Det som gäller generellt är att arbetet ska utföras i direkt anslutning till huset/bostaden.
Så får man till exempel inte göra avdrag för att bygga ett nytt fristående garage, däremot för att bygga ut ett befintligt garage - om det byggs ihop med huset.
Men den röda tråden löper inte genom hela listan. Därför är det viktigt att kontrollera den innan man lägger en beställning.
Här är några exempel på gränsdragningar.
En bostadsrättinnehavare får göra avdrag för arbete på insidan av fönster, däremot inte för byte av fönster eller arbete på utsidan. Inte heller får man göra avdrag för bygge eller reparation av balkong. Däremot får en småhusägare göra avdrag för bygge av balkong.
Man får inte avdrag för bygge av friggebod, däremot för utbyggnad av friggebod.
Man får inte göra avdrag för installation av maskiner, som vitvaror. Däremot får man göra avdrag för sotning.

Altanbygge
Man får inte göra avdrag för plattsättning i trädgården. Däremot för tillbyggnad av altan.
Den 1 juli införs nya regler för hur avdraget ska hanteras.
Då ska man få avdraget direkt av den som utför arbetet, som sedan får motsvarande summa av Skatteverket.
Det innebär att den som inte vill ligga ute med pengar till nästa års skatteåterbäring har två alternativ att välja mellan: antingen att låta arbetet påbörjas efter den 1 juli, eller att begära jämkning av skatten under resten av året.
En annan ändring från den 1 juli är att man inte får göra avdrag för om- och tillbyggnad av hus som är yngre än fem år. Reparation går fortfarande bra.
Allt det ovanstående är i praktiken klart, men formellt sett tas inte besluten av riksdagen förrän i april/maj.
Mer information finns på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.
Den kompletta listan finns på www.skatteverket.se/skatter/rotavdrag.
Så jobbar vi med nyheter