"Jag kan inte tala för henne"

Marianne Samuelsson är på semester och vill i dag inte uttala sig i media. Lagrådet Anders Granat menar att det är oklart om de åsikter hon uttrycker i inspelningen av länsstyrelsens möte speglar hennes uppfattningar.
- Om det är så att Marianne står för uppfattningen att det är skillnad på folk och folk, då kan man ifrågasätta henne, säger Anders Granat.

30 juli 2009 04:00
Landshövding Marianne Samuelsson har inte gått att nå under dagen. GA fick däremot träffa lagrådet Anders Granat, som var med vid mötet som spelades in.
Han säger att han känner igen ordväxlingen, men vill reservera sig vad gäller de åsikter Marianne Samuelsson ger uttryck för.
- Jag kan inte tala för henne och jag vet inte om hon står för de åsikterna.
Framgår det inte ganska tydligt av inspelningen att hon tycker att Max Hansson ska få dispens eftersom han är en stor företagare på ön?
- Man resonerar fram och tillbaka i såna här diskussioner, och det kan vara så att man mer kastar fram en åsikt för diskussionens skull.
Allas likhet inför lagen är ju inskriven i grundlagen, är det inte en självklarhet som inte borde behöva diskuteras?
- Jo, så är det ju. Det är en helig princip för mig som tjänsteman att alla är lika inför lagen. Jag kan säga som så att om Marianne står för uppfattningen att det är skillnad på folk och folk, då finns det anledning att ifrågasätta henne. Därmed har jag inte sagt att hon har den åsikten, och jag hoppas verkligen inte det.

Har semester
Vad tycker du om att Marianne Samuelsson inte själv svarar på de lokala mediernas frågor?
- Hon har ju semester, och hon tycker att hon ställt upp tillräckligt för media.
Vad säger det om arbetsklimatet på länsstyrelsen att någon har gjort en hemlig inspelning?
- Det är naturligtvis bekymmersamt och jag blev chockad när jag hörde det. Det betyder att vi inte har ett förtoendefullt sätt att förhålla oss till varandra, säger Anders Granat.

"Talar för sig själv"
Länsstyrelsens naturvårdshandläggare Urban Westerlind anmälde en avvikande mening i samband med beslutet om att ge Max Hansson dispens.
Det är hans röst som invänder mot Marianne Samuelssons resonemang i inspelningen. Liksom landshövdingen har Urban Westerlind semester, men valde ändå att tala med GA.
- Jag hörde inspelningen för första gången på radion alldeles nyss. Jag tycker att det man hör på inspelningen talar för sig själv.
Urban Westerlind bekräftar att det är hans röst som hörs på inspelningen, och att han har en avvikande mening mot Marianne Samuelsson.
- Min avvikande mening finns också med i beslutet om dispens, som en bilaga. Sedan blir det ju lite smaskigare detaljer när det kommer till den här inspelningen.
Efter tidningsartiklarna om ärendet förra veckan gjorde polisen en anmälan mot länsstyrelsen om tjänstefel, eftersom länsstyrelsen inte polisanmälde det misstänkta brottet mot strandskyddslagen. Anmälan har nu gått vidare till Riksenheten för polismål, där överåklagare Björn Ericson ska sköta utredningen. När GA sökte Björn Ericson för en kommentar i går kväll hade han ännu inte fått ärendet i sin hand.
Jakob Simonson
Så jobbar vi med nyheter