Vattnet i Vall ämne för miljö- och hälsa

Det förgiftade grundvattnet som kan ha dödat flera kvigor i Vall kommer att diskuteras i miljö- och hälsoskyddsnämnden idag.

2 september 2009 10:10

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har möte idag, men i vattenfrågan i Vall står inte på ärendelistan. Däremot kommer man att redovisa den dialog som kommunen haft med Naturvårdsverket när det gäller Södervägs brädgård, det dåliga grundvattnet och behovet av sanering.

Kan inte släppa problemet

- Jag kan tänka mig att det blir ett beslut att ge förvaltningen uppdraget att ta fram en handlingsplan för att driva frågan om sanering. Vi kan ju inte släppa det, som du förstår, säger Mats-Ola Rödén, ordförande i nämnden.

Den eventuella handlingsplanen blir ett ärende för nämnen i oktober då den kan klubbas igenom.

Om det konstateras att de döda kvigorna i Vall förgiftades av förorenat grundvatten kommer det bli en skjuts för processen. tror Mats-Ola Rödén.

- Det skyndar på det hela. Det visar att ett gammalt ärende blir än mer akut.

Ansvarsfrågan inte prövad 

För kommunen är det viktigt att få Naturvårdsverket att lätta på plånboken, kommunen har ingen möjlighet att stå för kostnaderna. Dessutom är det ingen som vet hur saneringen ska gå till, hur mycket jord som behöver schaktas bort och vad man ska göra med de förgiftade massorna.

- Naturvårdsverket säger att man inte kommer att göra något så länge ansvarsfrågan inte är avgjord.

Mats-Ola Rödén tror att dödsboet skulle ställas ansvarig om frågan skulle prövas. När ärendet togs upp i miljödomstolen ville kommunen att även ansvarsfrågan skulle prövas, inte bara om dödsboent skulle stå för saneringskostnaderna.

- Miljödomstolen hoppade över själva ansvarsfrågan och konstaterade bara att "på det här sättet kan ni inte kräva pengarna".

Måste få fart på saneringen

Så nu sitter man i en rävsax, som Rödén själv uttrycker det. Naturvårdsverket sitter på pengarna och makten.

- Vi på kommunen tycker att vi gjort vad vi kunnat när vi gick till miljödomstolen. Nu måste vi se till att få fart på saneringen. Det här är en miljöfråga, den måste lösas. Jag tror att samtliga vill få det här avklarat, oavsett politisk färg.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa