Nye ägaren måste också betala för sanering i Bunge

Även den nye fastighetsägaren måste betala för sanering av den mark han köpt i Bunge, Fårösund, men inte lika mycket som länsstyrelsen ville.Det har nu miljödomstolen beslutat.

19 september 2009 04:00
Marken vid Stucks i Bunge tillhör de 30 mest förorenade områdena på Gotland.
Där har tidigare varit en fönsterfabrik och i marken har man funnit rester av arsenik, zink, kadmium och bly, ämnen som måste saneras.

En fjärdedel
Tidigare hade länsstyrelsen krävt att markägaren skulle betala hälften av kostnaderna, men denne gick till miljödomstolen med ärendet sedan han köpt fastigheten för bostadsändamål.
Nu slår domstolen fast att ägaren bara behöver betala hälften, det vill säga 25 procent av kostnaderna, dock högst
400 000 kronor.

Har ansvar
Att den nya ägaren måste vara med och finansiera saneringen förklarar miljödomstolen i sin dom med att en ägare har ansvar för att själv undersöka om där finns föroreningar och ägaren har i detta fall känt till att så var fallet. Domstolen anser därför att 25 procent av kostnaderna är en skälig summa.
Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa