Öns socialtjänst mejlbombad

Beslutet att omhänderta en gotländsk sjuårig pojke som föräldrarna inte tillåtit gå i skola uppmärksammas nu på internet över hela världen. Genom det har socialtjänsten på ön fått ta emot hundratals mejl.

25 september 2009 04:00
- Många är ödmjuka och framför sakligt sina åsikter, medan andra liknar socialtjänsten vid satanister, berättar individ- och familjeomsorgens chef Marica Gardell.
Hon har själv tagit emot över 400 mejl. En av dem som har mejlat är riksdagsledamoten Annelie Enochson (KD), som hört av sig med frågor.
Marica Gardell har även fått flera telefonsamtal, bland annat från Indien.

Adresser lades ut
Omhändertagandet av sjuåringen uppmärksammades lokalt i juni i och blev riksbekant när Expressen publicerade en artikel den 5 augusti. Fallet togs sedan upp på internetsajten Världen i dag, då försett med mejladress inte bara till Marica Gardell utan även till handläggare, och till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion.
Sjuåringens öde har även uppmärksammats av organisationer för hemundervisning, i Sverige Riksföreningen för hemundervisning (Rohus), och internationellt av Home School Legal Defense Association (HSLDA). Organisationen, som är världens största med 87 000 medlemmar i 36 länder, har skrivit brev till Gotlands kommun, men även till utbildningsminister Jan Björklund, utrikesminister Carl Bildt, socialminister Göran Hägglund och justitieminister Beatrice Ask.
Organisationen skriver i brevet bland annat att "...hemundervisning aldrig bör vara ett skäl för att tvångsomhänderta ett barn. På senare år har endast en regering i västvärlden gjort detta, och det är Tyskland, som har blivit hårt kritiserad av både FN och Europarlamentet för dessa handlingar."

Ser inte helheten
Kritiken är ensidigt inriktad mot att hemundervisning inte accepterats. Ingen uppmärksammar att det fanns flera andra skäl bakom socialtjänstens beslut att omhänderta pojken.
- De har bara fått en liten pusselbit, och ser inte hela bilden, säger Marica Gardell.
Socialtjänsten ansåg bland annat att sjuåringen hade så begränsad kontakt med omvärlden att det var att betrakta som en psykisk omsorgsbrist. Det var en åsikt som en oenig länsrätt godtog.
Länsrättens beslut förra månaden har överklagats till kammarrätten. När ärendet tas upp där är inte klart, men nästa vecka ska kommunen ha lämnat in svar på de frågor som domstolen vill ha besvarade innan förhandlingen. Tills vidare är sjuåringen omhändertagen - och han går i skolan.
Per Leino
För den som vill följa
debatten på internet:
www.hslda.org
www.rohus.nu
www.varldenidag.se
Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa