"Kraftigare biverkningar än vid andra vaccin"

Läkemedelsverket har fått in närmare 200 rapporter om biverkningar hos personer som vaccinerat sig mot svininfluensan. Just nu undersöker verket om en person i Norrland kan ha dött till följd av vaccineringen.

22 oktober 2009 11:36

Enligt Dagens Nyheter har Läkemedelsverket fått in 190 rapporter om vaccinbiverkningar. Vanliga biverkningar av vaccinet, Pandemrix, är smärta och rodnad vid injektionsstället, feber, trötthet och yrsel.

 

Sven Blomqvist, smittskyddsläkare på Visby lasarett, är inte förvånad över rapporterna som har börjat komma in:

- Detta vaccin är starkare än det vanliga, årliga influensavaccinet när det stimulerar immunförsvaret. Vaccinen har gemensamt att de innehåller delar av virus, men Pandemrix innehåller en större mängd virus, säger Sven Blomqvist.

 

Att vaccinerade personer hört av sig om biverkningar är smittskyddsläkaren alltså inte förvånad över. Och Sven Blomqvist menar att det ännu inte uppkommit något nytt som allmänheten bör känna till.

- Vi började vaccinera i förra veckan och det är givet att många vaccinerade personer även får andra sjukdomar under tiden, som inte behöver vara relaterade till vaccinet.

 - Det är läkemedelsverket, som precis i alla andra fall, undersöker sambandet mellan läkemedel och ett symptom. Det tar tid att fastställa, fortsätter han.

 

Just nu undersöker verket ett dödsfall i Västernorrland där en hjärtsjuk man avlidit av en hjärtinfarkt. Mannen hade även vaccinerat sig mot svininfluensan.

 

- Det visste vi också, att folk skulle dö av hjärtinfarkter under vaccineringsveckorna. Det är för mig väldigt osannolikt att hans död har koppling till influensavaccinet, säger Sven Blomqvist.

 

Smittskyddsenheten i Visby får löpande information från Läkemedelsverket om de biverkningar som rapporteras från privatpersoner eller sjukvårdspersonal, på läkemedel på Gotland. Enligt smittskyddsläkare Sven Blomqvist har hittills inga rapporter om allvarligare biverkningar kommit från vaccinerade på Gotland.

Biverkningar 

Mycket vanliga:
• huvudvärk
• trötthet
• smärta, rodnad, svullnad eller lokal förhårdnad vid injektionsstället
• feber
• muskelvärk, ledvärk.
Vanliga:
• värmekänsla, klåda eller blåmärke vid injektionsstället
• ökad svettning, frossa, influensaliknande symtom
• svullna körtlar i halsen, armhålan eller ljumsken.
Mindre vanliga:
• stickningar eller domningar i händer eller fötter
• sömnighet
• yrsel
• diarré, kräkningar, magont, illamående
• klåda, utslag
• allmän sjukdomskänsla
• sömnlöshet.

Så jobbar vi med nyheter