Ingen folkomröstning om Södra Hällarna

Engagemanget imponerade.
Men flertalet av fullmäktiges ledamöter sa ändå nej till en folkomröstning om Södra Hällarna.

24 november 2009 04:00
Nätverket Rädda södra Hällarna har lagt ner mycket arbete för att få till stånd en folkomröstning om Södra Hällarnas framtid.
Man lyckades med råge samla in det antal namnunderskrifter som behövs för att kunna kräva att kommunfullmäktige behandlar frågan.
Men man lyckades inte övertyga politikerna.
- Frågan är för liten och för lokal, menade kommunalrådet Lars Thomsson (c). Björn Jansson (s) ansåg att folkomröstningar bör förbehållas mer principiella frågor.
Daniel Bergvall (mp), även aktiv i nätverket, var besviken.
- Vi behöver mer direkt demokrati. Släpp in medborgarna, sa han.
I voteringen som följde fick de fyra miljöpartisterna stöd av tre vänsterpartister.
Så jobbar vi med nyheter