Plogning pågår för fullt

Nybergs entreprenad har kört kontinuerligt sedan 18-tiden i går kväll. Man fortsätter under dagen.

28 januari 2010 09:40

– Vi har 45-50 enheter i gång och byter chaufförer för nya skift, säger platschefen för norra Gotland på Nybergs, Ann-Louise Almgren. 

Mycket snö har fallit på södra Gotland och i Lojstatrakten har enligt uppgifter fallit mellan 20 och 30 centimeter nysnö.
– Alla vägar är farbara på Sudret utom längst ut på Faludden, men där kommer det bli plogat efterhand.

På norra ön är Fårö värst drabbat. Alla större vägar rapporteras vara farbara, men drivbildningen är ett problem.
– Ja, blåsten ger drivbildning och dessutom är det ju halt på vägarna, påminner Ann-Louise Almgren.

Snöfallet över Gotland väntas hålla i sig, men kommer sannolikt inte att vara så tätt. Vinden, som alltså bidrar till drivbildning, vrider från ost till nordost under dagen.


Fotnot: Nybergs entreprenad ansvarar för Vägverket vägar, alltså de statliga.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa