Avsmältning står förr dörren

SMHI uppger att avsmältningen kommer igång i delar av Götalands östkust under de närmaste dagarnas blidväder. Just nu är vattennivån ännu låg men det är risk för läckage och översvämningar framöver.

26 februari 2010 12:15
Det är plusgrader på Gotland och det verkar hålla i sig några dagar enligt SMHIs prognoser. När temperaturen går över nollan packas snön och blir tyngre mot taken. Smältvatten kan också orsaka allvarliga översvämningsskador. Insplanet jämför hur hem- och villaförsäkringar gäller för snötryck- och smältvattenskador.

 

-Blötsnö ökar trycket på hustaken. Fryser blötsnön dessutom på igen så blir den ännu mer svårhanterlig. Alla försäkringsbolag ställer likartade krav på att man som villaägare ska röja snö från taken så gott det går. Snöskador på uthus och garage täcks dock inte alls av försäkringen, oavsett om byggnormer har följts eller om man inte haft möjlighet att skotta, säger Erik Lif, informationschef på försäkringsförmedlaren Insplanet till TT.

 

Med dagens snömängder finns också betydande risker för översvämningar och läckage till följd av stora mängder smältvatten, när snön börjar töa. Självriskerna skiljer sig åt mellan bolagen och kan ibland bli mycket höga. Det är viktigt att känna till hur just ens egen försäkring ser ut.

-Många räknar nog inte med en självrisk på tiotusentals kronor vid en större översvämning, men så kan det se ut hos flera försäkringsbolag, säger Erik Lif.

 

Grundsjälvrisken i en villaförsäkring ligger vanligen mellan 1 500-3 000 kr. Vid vattenskador som beror på sönderfrysta rör brukar självrisken vara förhöjd, men den maximala självrisken vid frysning är vanligen 10 000 kr hos de flesta försäkringsbolag.

 

Självrisken är ännu högre vid så kallade naturskador, till exempel från snösmältning. Den lägsta självrisken vid översvämning orsakad av snösmältning i villa eller fritidshus är 10% av den totala skadekostnaden hos de flesta försäkringsbolag, och minst 10 000 kr.

 

Det finns dock möjlighet att behålla en låg självrisk. Vissa försäkringsbolag erbjuder en allriskförsäkring för byggnaden. Har man det tillägget till villaförsäkringen så kan man slippa förhöjd självrisk vid översvämning.

Vid vattenskador om det läckt genom en spricka i yttertak gäller inte försäkringen för vattenskador som uppkommer om läckan beror på bristande underhåll av taket. Däremot om snötryck tydligt har orsakat läckan så ersätter villaförsäkringen skador om smältvatten läcker igenom. Försäkringsbolagen har en liknande syn på dessa skador, som vanligt dock med samma allmänna aktsamhetskrav på normal snöröjning.

 

Som husägare ska man också se över sin dränering i god tid innan snön blir alltför tung och vårfloden sätter igång, särskilt när stuprör och rännor kan vara delvis igentäppta av is.

-Man kan försöka skotta undan snön till platser där smältvattnet löper mindre risk att rinna in i grundkonstruktionen eller in i byggnaden, eller överbelasta dräneringssystemen, säger Erik Lif.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa