"Det här är åt helvete"

Hanteringen av gödsel på Ejmunds gård får hård kritik av flera grannar. Vattnet i deras privata brunnar är helt fördärvat - det går inte ens att tvätta sig i och än mindre att dricka.
– Det är ett helvete att det här har fått pågå och att ingen har gjort något åt det, säger Romabon Håkan Bodin.

6 augusti 2010 04:00
Flera grannar till lantbruket Ejmunds gård i Roma har fått stora problem med sina privata brunnar. Fastighetsägarna ser ett stort glapp mellan den flerfaldigt prisbelönta gårdens höga profil i miljöfrågor och verkligheten i Roma.
- Jag sätter inte deras miljöpolicy särskilt högt. De har gödslet liggande på en sluttande platta och på en stor asfalterad yta. Gödselvattnet rinner av och går ner marken när det regnar och då fördärvas grundvattnet, säger Håkan Bodin som bor i Roma och är uppväxt i området.

Vattnet är otjänligt
Leif Jacobsson bor granne med lantbruket. Han kan inte längre dricka vattnet från sin brunn. I veckan fick han papper från kommunen som säger att det är otjänligt.
- Det sved på kroppen när jag duschade i vattnet. Nu får jag och min fru köpa vatten att dricka. Vatten att tvätta sig i och att diska i hämtar jag från brorsan som bor en bit bort. Jag har installerat en tank som vi fyller på, och vattnet därifrån pumpas in i huset, säger Leif Jacobsson.
Vattnet i hans brunn har så höga halter av E.-kolibakterier att det anses helt otjänligt. Leif Jacobsson är säker på att föroreningen orsakats av att regnvatten fört med sig bakterierna från gödselförvaringen på gården ner i grundvattnet.

Barn blev magsjuka
Lars och Christina Hansson bor ett par hundra meter bort på samma väg.
- Våra barn och barnbarn blev magsjuka när de var på besök förra sommaren. Då började vi undra vad det var för fel på vattnet. Halterna av E. koli var för höga. Men i år har de sjunkit, och när i vi installerade ett filter fick vi ned bakterienivåerna i vår brunn, säger Lars Hansson.
De närmaste grannarna är inte de enda som kritiserar Ejmunds gård för bristande hantering av gödsel. Någon kilometer från lantbrukets grannfastigheter ligger en enorm hög gödsel. Högen ligger direkt på en hård markyta, omgiven av morotsodlingar och sädesfält. Gödselvattnet rinner rakt ned i dikena intill och sedan vidare ut i en kanal.

"Dumpade i september"
Håkan Bodin berättar att det är gödsel från Ejmunds gård, och han misstänker att lakvattnet förr eller senare når grundvattnet.
- De började dumpade det här i september förra året, sedan kom det mer. Nu vet jag inte vad det är för regler som gäller, men jag tycker att det visar hur de hanterar det här, säger Håkan Bodin.
Reglerna kring hur gödsel får lagras är klara.
- Man får inte lov att göra så här. Man måste se till att lakvattnet inte rinner vidare ut i vattendrag, säger Gösta Cedergren, som arbetar med lantbruksfrågor på länsstyrelsen.

"Vi syndar inte"
Ägarna till Ejmunds gård tror inte att föroreningarna i grannarnas brunnar kommer från deras lantbruk. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor har tagit vattenprover från deras mark.
- Om vi orsakat något så borde föroreningen rimligtvis finnas på båda sidor om vägen. Men jag kan inte svära på att det är jag som har rätt, säger Maud Norman på Ejmunds.
Odd Norman är inne på samma linje.
- Det här kommer inte av att vi syndar på något sätt. Vi har gör allt i vår makt för att leva upp till de krav som kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer ställer, säger han.
I mitten av juli 2009 fick kommunens miljö- och hälsoskyddskontor in en anmälan om att vattnet hos Leif Jacobsson var nedsmutsat.
- Det ledde till ett tillsynsbesök på gården. Det ställdes några krav på förbättringar gällande lagringen av gödsel. De ska bygga laguner som tar emot avrinningen från gödslet. Så att det inte rinner vidare, säger miljöinspektören Mikael Alm.

"Det gör mig arg"
Men han har inget svar på vad som ligger bakom föroreningarna.
- Vi vet inte exakt varifrån E. colibakterierna i brunnarna kommer, men man kan misstänka att det är genom ett dike nära gården, säger Alm.
När Leif Jacobsson fick svaren på sitt vattenprov skrev kommunen att bakterierna kan komma från hans egna avlopp. Men enligt honom vore det märkligt om allas avlopp plötsligt börjat fungera dåligt samtidigt.
- Det gör mig arg, det har varit bra vatten här i 80 år. Ledningarna från den vattentank jag skaffat fungerar nu, men de klarar inte kyla. När vintern kommer vet jag inte hur vi ska göra, säger Jacobsson.
Han har ansökt om att få kommunalt vatten framdraget. Kommunen säger att det går bra, men bara om Leif betalar ledningarna ur egen ficka.
Så jobbar vi med nyheter