"Gödsel får inte läggas upp så"

I går berättade GT om hur grannar till Ejmunds gård fått sitt dricksvatten fördärvat.
Romaborna tror att bristande gödselhantering på lantbruket förstört grundvattnet.
- Så ska det inte få gå till. Lakvatten från gödsel ska inte kunna nå grundvattnet, det är lantbrukets ansvar, säger Jan Eksvärd, miljöexpert på LRF.

7 augusti 2010 04:00
Flera fastighetsägare i Roma tror att lakvatten från grannen Ejmunds gård fört med sig den fruktade E. kolibakterien in i grundvattnet. Två privata brunnar har dömts ut av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och lantbruket har fått ett föreläggande om att förbättra hanteringen av sitt gödsel. Men miljö- och hälsa vill inte peka ut lantbruket som orsak till det otjänliga vattnet.
- Det finns två möjliga källor till bakterien. En är lantbruket, den andra är deras egna enskilda avlopp, säger Mikael Alm, miljöinspektör på kommunen.
Lantbrukets ägare påpekar att de lämnat felfria vattenprov till kommunen.
- Det är inget fel på vårt vatten. Är det något vi gjort så borde det synas på båda sidor om vägen, säger Odd Norman.
I juli förra året regnade det kraftigt i Roma. Det var i samband med skyfallet som vattnet hos tre grannar till gården förstördes.
- Hos en av dem var vattnet helt brunt när jag kom ut på inspektion, säger Mikael Alm.
Tror du att alla tre enskilda avlopp gick sönder samtidigt?
- Nej. Men en ledning kan ha gått sönder och bakterierna kan komma därifrån. Vi kan inte vara 100 procent säkra på hur det ligger till.
Tänker ni gå till botten med hur det ligger till?
- Det är omöjligt. Man kan inte ta reda på om bakterierna kommer från människa eller djur.
Är det verkligen helt omöjligt?
- Möjligen finns det någon form av specialtest, men det är inget vi på miljö- och hälsa har tillgång till.
I gårdagens GT visade Romabon Håkan Bodin ett stort upplag med gödsel som lagts upp mellan två åkrar i Roma.
Bilderna visar hur lakvattnet från gödselupplaget rinner rakt ut i diken intill. Både chefer och inspektörer på miljö- och hälsoskyddskontoret hänvisar till en miljöinspektör som är på semester för kommentarer. LRF:s miljöexpert tvekar däremot inte.
- Gödsel får inte läggas upp så att lakvattnet når vattendrag eller grundvatten, säger Jan Eksvärd.
Bakterierna i Romabornas brunnar kommer att finnas kvar länge till.
- Det kan ta flera år innan de försvinner, säger Jan Eksvärd.
Om de drabbade fastighetsägarna i Roma ska kunna dricka sitt vatten igen måste de ansluta sig till det kommunala vattenledningsnätet.
- Men det är inte troligt att vi drar fram ledningar till tre hushåll på landsbygden. Enskilt avlopp betyder enskilt ansvar och det är den principen som gäller här, säger Claudia Castillo Maretic, tillförordnad chef för miljö- och hälsoskyddskontoret.
E. kolibakterier orsakar svåra infektioner:
E. koli är en bakterie som finns i tarmsystemet hos både människa och djur.
Om man dricker vatten som innehåller bakterien kan man drabbas av ett antal olika infektioner. Magsjuka och diarréer är vanligast. E. koli kan också orsaka urinvägsinfektioner, hjärnhinneinflammation samt svåra infektioner i njurarna.
Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn Text