"Ingen fara för grundvattnet"

Kommunens inspektörer synade i går avrinningen från den kritiserade gödselhög som hör till Ejmunds gård. Tjänstemännen fann inget att anmärka på, en slutsats som grannen Håkan Bodin ifrågasätter.
– Jag såg själv smutsigt vatten rinna ner i diket, säger han.

10 augusti 2010 04:00
I förra veckan berättade GT om hur tre grannar till Ejmunds gård fått sitt dricksvatten förstört. Två privata brunnar har dömts ut av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor på grund av för höga halter av mag- och tarmbakterien E. coli.

Inga anmärkningar
Grannarna tror att det är bristande gödselhantering på Ejmunds lantbruk som gjort att lakvatten med E. colibakterier runnit ner i diken och förstört grundvattnet.
Håkan Bodin visade också en gödselhög mellan två åkrar, varifrån han sett smutsigt vatten rinna ner i diken som ansluter till en kanal några hundra meter längre bort.
Men kommunens två ansvariga miljöinspektörer, Urban Åslund och Marie Nygren, som i går inspekterade gödselhögen, fann inget att anmärka på.
- Det är täta jordlager och det finns inga diken som lakvattnet kunnat rinna ner i. Är det som det ser ut att vara kommer vi avskriva det här ärendet, säger Urban Åslund, miljöinspektör.
Enligt tjänstemännens bedömning utgör gödselhögen ingen fara för grundvattnet i området och det finns ingen koppling till grannarnas förorenade dricksvatten.
Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att vattendrag och grundvatten inte förorenas. Men ägaren till Ejmunds gårds, Odd Norman, medger att det var olämpligt att lagra gödslet på platsen.
- Vi trodde inte att det skulle komma så mycket regn och vi ska inte ha gödsel här i framtiden, säger han.
Han hoppas nu slippa mer kritik för sin gödselhantering. Men gödselhanteringen på gården ska utredas parallellt med grannarnas brunnar och avloppssystem. Varför tre fastighetsägare får för höga halter av E colibakterier i sitt dricksvatten samtidigt har kommunens inspektörer inget svar på.
- Inspektörer har funnit brister på fler än en avloppsanläggning. Men det kan finnas många orsaker till att man har dåligt vatten, säger Urban Åslund.

Dammbygge
Förra sommaren fick kommunen in en anmälan om att vattnet hos en av grannarna, Leif Jakobsson, var nedsmutsat. Ett tillsynsbesök gjordes hos Ejmunds, men inga krav ställdes. Istället föreslog ägarna själva att bygga dammar som tar emot dagvattnet från gårdsplan och tak.
- Vi ska följa upp bygget av dammarna, för att se om det finns några eventuella föroreningar från gården, säger Urban Åslund.
Så jobbar vi med nyheter
Anna Momcilovic Text, 66; Tommy Söderlund Foto, 16;