Ryftes-giftet kan vara EU-godkänt

Ryftes advokat Per E Samuelsson försvarar giftfyndet i Fole med att kemikalien är godkänd i vissa bekämpningsmedel.
Det är den - men den får inte användas i Sverige.

24 augusti 2010 04:00
I juli förra året uppdagades att grönsaksföretaget Ryftes AB i Fole tvättat ogrässprutor och förorenat oskyddad mark. Förundersökning pågår och bolagets vd Yngve Andersson och två före detta anställda är misstänkta för grovt miljöbrott.
Förra veckan kom Statens kriminaltekniska laboratoriums analys av prover som tagits i området.
Denna tekniska bevisning kommer att vara grundstenen i det åtal för grovt miljöbrott, som kammaråklagare Ingvar Wennersten förbereder.
Analysen befäster spår från det cancerframkallande, reproduktionsstörande och förbjudna bekämpningsmedlet Afalon, som totalförbjöds i Sverige 1992.
I torsdags förhördes Ryftes vd Yngve Andersson igen. Han ville då inte själv uttala sig till tidningen, men hans advokat Per E Samuelsson sade, till sin klients försvar, att den giftiga kemikalien fortfarande är tillåten i vissa produkter.
I det har han rätt - och fel.

Inte på 15 år
Det är den verksamma beståndsdelen linuron, som bland annat ingår i Afalon, SKL hittat spår av. Kemikalien finns med på EU:s särskilda lista över skadliga ämnen som, under vissa omständigheter, kan vara godkända. Linuron har dock inte fått användas i Sverige på 15 år.
Mats Allmyr på Kemikalieinspektionen förklarar:
- För att få använda ett ämne på listan måste man få godkännande för en specifik produkt, ett specifikt användningsområde och speciella doser.
Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister visar dock att det de senaste 15 åren inte funnits en enda i Sverige godkänd produkt med linuron.
Att ämnet nu hittats kan mest sannolikt förklaras på något av följande sätt:
Bekämpningsmedel innehållandes linuron har använts och/eller spolats ut där under senare år.
Bekämpningsmedel innehållandes linuron har spolats ut för mer än 15 år sedan, medan det ännu fanns godkända produkter. I så fall, konstaterar Mats Allmyr, måste Ryftes förklara hur ämnet fortfarande kan finnas kvar i marken. Halveringstiden för linuron är nämligen 52 dagar.

Bevisfråga
Mats Allmyr påpekar dock att det inte är helt omöjligt att spåren av linuron är mer än 15 år gamla.
- Många omständigheter påverkar nedbrytningen. Mängden, jordtypen, är det torrt, blött, genomsläppligt? Jag kan inte säga om det är orimligt eller inte. Det får rättsprocessen avgöra.
Om försvaret lyckas bevisa att bolaget inte använt medlet de 15 senaste åren, kan det samtidigt innebära belägg för tidigare dumpning av stora mängder gift.
Under måndagen stod Ryftes advokat Per E Samuelsson fast vid sin ståndpunkt, som han då kallade "en spekulation".
- Vi har ju varken sett förhören med de anställda eller SKL:s analys. Jag kan bara konstatera vad min klient sagt. Ämnet har inte förekommit på hans gård, vilket de före detta anställda påstått.
Sent under måndagen framkom uppgifter som möjligen kan förklaring på förekomst av lagligt linuron. Mer om det i onsdagens GA.
Så jobbar vi med nyheter