"Det är uppseende- väckande stelbent"

Gotlands kommun tänker kräva Träimpregnering Gotland AB på elva miljoner kronor för saneringskostnaderna vid brädgården i Vall. Trots att bolaget är försatt i likvidation och i princip är bankrutt.

30 oktober 2010 04:00
När GA träffar bolagets jurist Jesper Swedberg, håller han förslaget till beslut i sin hand och undrar stillsamt vad kommunen sysslar med.
För om miljö- och hälsoskyddsnämnden går på förvaltningens linje, betyder det att hela handläggningen ramlar tillbaka till ruta ett. Och att bolaget för andra gången krävs på elva miljoner kronor.

Stelbent av kommunen
- Det kommer garanterat att innebära samma serie med överklaganden från vår sida, ända upp till Miljööverdomstolen den här gången. Det här agerandet vittnar bara om en stelbenthet som är minst sagt uppseendeväckande.
Träimpregnering Gotland AB (bolaget) är i likvidation men äger marken där man under decennier har använt det giftiga ämnet kreosot för att impregnera trästolpar.

Fick avslag
Tidigare har krav riktats mot dödsboet efter den förre ägaren. Senast i november för fyra år sedan krävde miljö- och hälsoskyddsnämnden att de två dödsbona och bolaget, gemensamt skulle betala elva miljoner för saneringen.
Länsstyrelsen ändrade beslutet så att ett av dödsbona samt bolaget, skulle dela lika på kostnaden. Men när ärendet överklagades igen, då till miljödomstolen, undanröjde domstolen de tidigare besluten eftersom ett föreläggande bara kan avse en part, inte två.
Själva ansvarsfrågan prövades dock inte och ärendet har legat i träda - tills nu.

Noll i värde - nu
Att det är ett bolag helt utan tillgångar tycks inte bekymra kommunen. Fastigheten är värderad till en krona, taxeringsvärdet är noll kronor. Bolaget har de senaste åren enbart redovisat underskott. Senast 2009 finns en balanserad förlust på 714 000 kronor.
Nu har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hittat ett möjligt sätt att ändå få loss pengar, även om det inte blir elva miljoner.
Tanken är att saneringen - när den är genomförd - ska leda till en rejäl ökning av värdet på marken. Och i nästa led ser man framför sig att marken ju då kan säljas. Och då skulle det ju gå att plocka ut pengar ur bolaget, som oavkortat skulle tillfalla den som förskotterat saneringen, nämligen staten genom Naturvårdsverket.
Jesper Swedberg tar sig för pannan och menar att det senaste (sista?) försöket att få loss pengar, knappast är realistiskt. Och han ifrågasätter förvaltningens arbetssätt.

Fyra år till..?
- Miljö- och hälsa har sedan 2002 talat om hur farligt giftet är och hur angeläget det är med en snabb sanering av den förorenade marken. Men sedan driver man processer och låter åren gå, trots att det är så riskabelt. Tänker man inte på vilka skadestånd kommunen riskerar om det verkligen händer en olycka där ute?
Han tror att om nämnden beslutar att rikta kravet mot bolaget, så börjar en ny process som tar minst tre, fyra år av tvistande, i ett ärende där det redan finns en laga kraftvunnen dom där kommunen gick på pumpen.
Så jobbar vi med nyheter