Representerade i strid med regler

Den lärare vid Högskolan på Gotland som riskerar avsked har gjort allvarliga överträdelser av reglerna för resor och representation. I år har avdelningens kostnader fördubblats, och det är läraren som ensam svarat för ökningen.

11 november 2010 04:00
Förra året hade avdelningen där läraren arbetar en budget på 2,5 miljoner kronor för resor och traktamenten. Redan första halvåret i år hade 2,5 miljoner kronor gått åt. Ekonomi- och personalavdelningen slog larm. Rektor Jörgen Tholin informerades och beslutade i september att skolan måste göra en intern utredning. Den visade att en person ensam orsakade de ökade kostnaderna.
- Vår personal ska resa mycket. Vi bedriver en internationell verksamhet, och att resa ingår i uppdraget. Men i det här fallet har resor och representation vid ett flertal tillfällen gjorts på ett sätt som strider mot våra riktlinjer. Vi ser allvarligt på det här. Att meddela någon om tilltänkt avsked är den allvarligaste påföljden som finns inom det statliga regelverket, säger Jörgen Tholin.
Hur läraren brutit mot resebestämmelserna vill Jörgen Tholin inte gå närmare in på. Han säger inte heller varför representationen inte hållit sig inom reglerna.
Det var i måndags, när internutredningen blev klar, som rektorn beslutade att informera läraren om att skolan överväger att avskeda honom. Då hade även skolans jurist gått igenom ärendet.
Beslut om avsked tas av högskolans personalansvarsnämnd, som sammanträder nästa vecka. Nämnden ska även avgöra om överträdelserna ska polisanmälas. I väntan på beslut har läraren kvar sin anställning.
Utöver den interna utredningen har Jörgen Tholin anlitat en extern revisionsbyrå och bett skolans förvaltningschef Therese Iveby Gardell gå igenom skolans rutiner.
- Vi ser inte över våra kostnader dagligen, utan får redovisningar varje kvartal och halvår. Nu finns det ett behov att se över våra kontrollsystem, säger Jörgen Tholin.
Facket (Saco-S) är informerat om ärendet, men har ännu inte beslutat om hur man ska agera.
- Det sköts av förbundet i Stockholm, säger Bengt Jönsson, Saco-S vid Högskolan på Gotland.
Så jobbar vi med nyheter