Avgörande pusselbit som ledde till åtal

En fantastisk historia om hur en liten bit silver blev avgörande för åtalet mot de misstänkta skattplundrarna i Alva.
Majvor Östergren kunde berätta den för media i går och samtidigt visa upp den imponerande silverskatten.

9 december 2010 04:00
Under många år har arkeologen Majvor Östergren, numera handläggare vid länsstyrelsen, fört en ojämn kamp mot de personer som för egen vinning plundrar gotlänningarnas kulturarv. Metallsöker de nyplöjda åkrarna och gräver upp vikingatida silvermynt och föremål som de sedan säljer på en skrupelfri marknad.

Bevisning
Problemet har alltid varit bevisningen. Till synes ostört har den ljusskygga verksamheten pågått, och Majvor Östergren har många gånger visat sin bedrövelse när hon påtalat de historiska luckor som uppstår vid stölderna.
Oftast är det efter plundringar som hon har tagit upp problemet och så var det i Alva för ett år sedan. Georg Thomassons åker hade just genomsökts och plundrats.
Thomasson berättar att det är en åker där varje generation av familjen har hittat en skatt. De nedgrävda skatterna visade att området var populärt på vikingatiden.

"Bra plats"
- Tydligen var det här en plats som var bra att bosätta sig på, säger Majvor Östergren.
- Det är det ännu det, konstaterar Georg Thomasson.
Majvor Östergren såg till att man agerade snabbt.
Arkeologerna Dan Carlsson och Jonas Paulsson gjorde en grundlig fältundersökning i det område där man tydligt såg att plundrarna hade grävt mängder med gropar.
Georg Thomasson banade av jordlagret tre gånger och efter varje gång dök det upp nya fynd i ofattbara mängder.
- Till slut blev vi nästan trötta på att hitta mynt, säger Georg Thomasson och skrattar.

Avgörande fynd
Arkeologerna insåg att det var en stor silverskatt som plundrarna hade hittat en del av. Ett av arkeologernas fynd var ett skadat silverkrucifix. En liten bit av korsets övre del hade lossnat från krucifixet som, av en harv eller plog, släpats med till en annan del av åkern och därmed undgått plundrarna.
Vid presskonferensen i november i fjol visades arkeologernas fynd och bilden av det trasiga krucifixet blev publicerad. Snart hörde en av Majvor Östergrens kontakter av sig och berättade att den övre lilla delen av krucifixet var ute till försäljning.
Så leddes polisen till de personer som i dag misstänks för att ha gjort plundringen. En husrannsakan gav polisen resten av den stora silverskatten.
Avgörande var dock den lilla biten som passade perfekt med krucifixet och det rådde inte någon tvekan om att fyndet härrörde från Thomassons åker i Alva. De misstänkta plundrarna hade antagligen ingen vetskap om att det var en del av ett unikt krucifix de hade till försäljning - en pusselbit som blev avgörande.
Hela silverskatten består av 2 000 silvermynt från 1060-talet - merparten engelska och tyska. Majvor Östergren konstaterar att det är en period som man har få skattfynd från och som därför är extra viktiga för att kunna förstå vikingatiden på Gotland.

Så jobbar vi med nyheter
Ulf Glimfalk