"Den åldersgruppen är inte lämplig för rättviseövningar"

Att behandla flickor och pojkar olika på fritids, oavsett dag, är helt fel väg att gå, anser regionrådet Åke Svensson.

- Det finns betydligt bättre sätt att uppmärksamma en fråga än att vara så handgriplig, säger han.

12 mars 2011 04:00

Gotlands regionråd Åke Svensson (S) känner inte till sättet på vilket internationella kvinnodagen och fettisdagen uppmärksammades på fritidshemmet Bläcku i Hemse i tisdags.

Men när han får fallet förklarat för sig, ser han tillvägagångssättet som mycket olämpligt.

- Det är så oerhört lätt att missuppfatta sådana saker, allra helst bland små barn, och pojkarna i det här fallet kan förstås bli väldigt ledsna om de känner sig på något sätt orättvist behandlade, säger han.

- Jag tycker inte att den åldersgruppen lämpar sig alls för den typen av rättviseövningar, vilket man väl får kalla det här agerandet.

Barn ska inte utsättas på det här sättet, eftersom det inte alls är säkert att de förstår innebörden av det hela, menar regionrådet.

- Det är viktigt att man är medveten om vilka risker sådana saker kan innebära. Barn är känsliga och kan bli väldigt ledsna.

Åke Svensson ser dock i nuläget ingen anledning att införa enhetliga regler inom regionen för hur exempelvis jämställdhets- eller rättvisefrågor ska hanteras. Barn- och utbildningsnämndens tillförordnade ordförande Meit Fohlin (S) känner inte till fallet och vill därmed inte uttala sig.


Var olyckligt
Även chefen för jämställdhetsfrågor inom länsstyrelsen, Kicki Scheller, tycker att agerandet var olyckligt.


Menade väl
- De menade säkert väl, men nej - man borde ha tänkt en vända till. Jag förstår att det här blir en stor grej, jag är pedagog själv i botten och skulle aldrig göra så, säger Kicki Scheller.

Internationella kvinnodagen bör absolut uppmärksammas, menar Kicki Scheller, men kanske i stället genom en diskussion med alla fritidsbarnen samlade tillsammans.

- Man kunde sätta det i ett större sammanhang; diskutera om kvinnodagen behövs, prata om andra delar av världen där kvinnor och flickor inte ens får gå i skolan..., säger Kicki Scheller.

- Barn är alltid utan skuld; det finns jättemycket att göra i skolan kring jämställdhet, men barnen ska aldrig drabbas på något sätt. Det här visar att medvetenheten och kunskapen i jämställdhets- och genusfrågor i praktiken många gånger är låg.

Så jobbar vi med nyheter
Christer Nilsson