Skolbarnen fick rita sin rädsla

Dagen efter bombdramatiken var skolorna på A 7-området i gång som vanligt.

Men det blev en annorlunda skoldag.

- Vi hade tänkt titta på trädens knoppar i dag, men det får vänta, säger Elisabeth Nylander, lärare på Montessoriskolan.

13 april 2011 04:00

Barnen lekte och stojade på skolgården som vanligt, men många berättade att de blivit oroliga och rädda när de fick höra om bomben i går.

Rektor Tina Örnberg säger att barnen var lite exalterade när de kom till skolan, men att de flesta var relativt välinformerade.


Känslosamtal
- När vi kontaktade föräldrarna i måndags så uppmanade vi dem att följa utvecklingen via lokalradion. Många har också pratat med barnen om det som hänt. Men vi är uppmärksamma på att chockreaktioner kan komma senare, säger hon.

Skoldagen inleddes med samtal om bomben och de tankar och känslor det väckt hos de 63 eleverna mellan sex och 16 år.


Det är en avvägning
De yngre barnen fick också bearbeta händelsen genom att göra teckningar. Det blev bilder på bomber och bombrobotar och Skatteverkets hus.

- Det är en avvägning hur mycket vi ska prata om det. Vi vill inte förstora upp det, men samtidigt är det viktigt att fånga upp barnens reaktioner. Det är många funderingar som behöver verbaliseras. Vad är ett hot? Och vad är Skatteverket? Det är exempel på frågor som kommit upp bland de yngre barnen. Bomber hör för många ihop med tv-spel och då är det ju inte på riktigt, berättar Elisabeth Nylander.


Effektiv kedja
Att hotet inte var riktigt mot skolan utan mot Skatteverket eller någon annan myndighet i huset, gör det lättare för skolan att avdramatisera händelsen till viss del.

- Vi har en krisplan, men det är svårt att förbereda sig för sådana här situationer. Nu ska vi i alla fall skapa en mer effektiv kedja så att vi snabbare når alla föräldrar nästa gång det behövs, säger Tina Örnberg.


Arbetet får beröm
Hon berömmer polisen för arbetet med att informera skolan flera gånger under måndagen, från tidig morgon till kvällen då hotet var avvärjt.

Så jobbar vi med nyheter
Ewa Israelson Text, 19; Tommy Söderlund Foto, 16;