Södervägs brädgård toppar föroreningslistan

Landets länsstyrelser har rapporterat in sina tio mest akuta förorenade områden i respektive län till Naturvårdsverket.

18 april 2011 10:08

Inte helt oväntat toppas Gotlands lista av Södervägs brädgård i Vall, där marken förorenats med cancerframkallande polyaromatiska kolväten ( PAH) från kreosotimpregnering.

Listan fortsätter med:

Hejdeby marmorbrott, skrothandel och skrothantering, föroreningar av dioxiner och furaner.

AB Reno kemomat, kemtvätt, halogenerat kolväte.

Källungesågen, träimpregnering, arsenik.

Österby brädgård AB, träimpregnering, arsenik.

Ljugarns elverk, förbränningsanläggning, bly.

Fidesågen, träimpregnering, arsenik.

FD impregnering i Fardhem, träimpregnering, arsenik.

Astern-Blåklinten (Gasverket, m fl), gasverk, polyaromatiska kolväten.

Sanda valskvarn, betning av säd och plantor, kvicksilver.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa