Det blir brist på lamm i påsk

Till påsk väntas brist på svenskt lamm i butikerna.

-  Efterfrågan på gotländska lamm är hur stor som helst, säger Ronny Fontell, produktionsledare vid Gotlands slagteri.

20 april 2011 04:00

Påsken är en storsäljare vad det gäller svenskt lamm, och i år väntas det bli brist på varan i butikerna.

Den här veckan slaktas runt 800 lamm på slakteriet i Visby. Det är dubbelt så mycket jämfört med en normal vecka.

-  Efterfrågan är stor. Svenskt butikskött tar emot så mycket vi kan producera, säger Ronny Fontell, produktionsledare Gotlands slagteri.

Inför påsken skulle Scan kunna sälja dubbelt så mycket lamm som produceras i dag.


Vill se fler lammbönder
Enligt Mats Hallvede, som är uppköpare för Scans inköpsbolag SLS, arbetar man ständigt med att stimulera produktionen på Gotland.

-  Vi skulle gärna vilja att fler levererar lamm, och gärna att unga kommer in i branschen, säger Mats Hallvede.

Satsningar har gjorts för att öka produktionen och dit hör bland annat att nya lammbönder de senare åren fått stöd genom att de får köpa in tackor på kredit. Avbetalningen sker utan ränta när företaget börjar löna sig, säger Mats Hallvede.


Har ökat med 2 000
Ersättningen har höjts och den här veckan får producenterna 34 kronor per kilo för unglamm, vilket är 1: 50 mer i kilopris jämfört med samma vecka förra året. Satsningarna har gett resultat och de senaste två åren har lammproduktionen ökat med 2 000 lamm på Gotland.

I landet jobbar Scan för att öka produktionen över hela året. Men på Gotland är det bara under månaderna december-augusti som man kan ta emot fler lamm, enligt Mats Hallvede.

Enligt fåravelsföreningens vice ordförande Eva Twengström är en trolig anledning till att produktionen inte ökar lika snabbt som efterfrågan att det tar tid att få fram en större besättning.

Lamm ska sparas ut för att bli tackor, som i sin tur föder nya lamm till besättningen. Under åren som lammen växer upp till livdjur skickas färre till slakt.

Efterfrågan året runt är svår att möta för lammproducenterna. Det krävs stora insatser och investeringar i lammhus för lamning på vintern i stället för på våren.


En säsongsvara
-  Lamm är naturligt en säsongsvara. Normalt föds de på våren, det är inte lätt att rucka på naturens ordning för att producera jämnt över hela året, säger Eva Twengström.

Hon har 320 tackor vid gården Sindarve i Hemse. Enligt henne är inte lönsamheten tillräcklig sett till arbetsinsatsen.

-  Att ha lamm innebär mycket mer arbete än ett heltidsjobb. Ekonomiskt är det tufft. Om det vore väldigt lönsamt så skulle ju fler satsa, säger hon.

Den årliga konsumtionen av svenskt lamm beräknas till 1 ,4 kilo per person och år.

Enligt Scan är trenden att konsumenterna äter allt mer svenskt lamm. Importen minskade med närmare 16 procent förra året och samtidigt steg självförsörjningen av lamm med fyra procent, till närmare 40 procent.

2010 levererade 295 lammbönder på Gotland 26 333 lamm, av 140 000 lamm i landet.

Källa: Scan/SLS

Så jobbar vi med nyheter