Bordades av pirater

Natten till söndag blev fartyget Gotland Sofia utsatt för en piratattack utanför Afrikas västra kust.

Bland besättningens fyra svenskar fanns en gotländsk befälhavare.

- Nu har de tagit sig ombord, var befälhavarens egna ord till skyddsansvarig Jonas Engström på Wisby Ship Management AB.

2 augusti 2011 04:00

Vid tretiden natten till söndag lossade kemikalietankfartyget Gotland Sofia pumpar till ett annat fartyg, en rutinmässig så kallad ship-to-ship operation som är vanligt förekommande bland fartyg i Gotland Sofias storlek. Fartygen låg sju mil utanför hamnstaden Cotonou i Benin. Under pågående överlämning såg besättningen hur pirater tog sig in på det andra fartyget.


Befälhavaren skärrad
- Befälhavaren ringde sent på natten och var skärrad. Han berättade att pirater hade tagit sig ombord, först på fartyget bredvid och sedan även på Gotland Sofia, säger Jonas Engström.

När besättningen larmat tog de sig in i fartygets skyddsrum. Där fick de sitta i fem timmar i väntan på hjälp innan den beninska flottan kom till undsättning och jagade iväg piraterna.

- Vi har haft löpande kontakt under de här dagarna. Svenskarna var lugnare dagen efter när de var i säkerhet. De är skakade men oskadda och allt har gått väldigt bra med tanke på omständigheterna, säger Jonas Engström, som av hänsyn till besättningen och besättningens anhöriga inte vill namnge befälhavaren.


Övat för kapningar
Efter attacken blev fartyget eskorterat till Cotonou där militärens säkerhetsstyrkor genomsökte fartyget och tog hand om besättningen. Besättningen bestod, förutom fyra svenskar, också av 18 filippiner samt en ukrainare. De ska nu få lämna uppgifter om vad som hände vid attacken innan Wisby Ship Managements egen utredning tar vid.

- Vi har övat för en sådan här situation så många gånger och det är vid sådana här tillfällen man verkligen märker att övningarna gör skillnad, säger Jonas Engström.

Blir det aktuellt med beväpnade vakter på era fartyg nu?

- Det är väldigt utsatta farvatten. Så sent som för en vecka sedan blev ett italienskt fartyg kapat i samma vatten. Den civila besättningen är väldigt utlämnad. Det är möjligt att beväpnade vakter medför en upptrappning av våldet, men vi har få återstående medel kvar att ta till. Diskussionen är väldigt aktuell.

Så ni har det i åtanke?

- Definitivt. Nu får utredningen visa om säkerheten behöver förstärkas.

Piraterna är både afrikanska yrkesgangsters och fattiga fiskare.

Allt från stora tankfartyg till fritidsbåtar kapas.

Piratmoderskeppet har små båtar som kan ta över ett fartyg på 30 minuter.

Piraterna opererar i ömrådet längs hela Afrikas östkust från Sydafrika upp till Röda havet - och österut ända till Indien. Enligt Internationella sjöfartsorganisationen, IMB, blir det även allt vanligare med pirater på västkusten utanför Benin.

I juni attackerades ett grekiskt fartyg på västkusten, som då var den åttonde attacken på kort tid, enligt IMB.

Den 1 april 2011 utökades den zon där svenska sjömän har rätt till högrisktillägg (100 procent på månadslönen) kraftigt.

Källa: LO- tidningen

i början av april i år hade pirater kontroll över minst 29 farkoster, allt från privata segelbåtar till lokala fiskebåtar och stora oljetankers, utanför Somalias kust. Besättningen hålls gisslan och piraterna kräver miljonbelopp i lösensummor. Omkring 660 personer hölls som gisslan av somaliska pirater i mars.

I november 2010 frigavs ett engelskt par efter ett år i fångenskap. Lösensumman på omkring 320 000 amerikanska dollar samlades in av exilsomalier och anhöriga.

I februari 2011 togs den danska familjen Quist Johansen som gisslan av somaliska pirater utanför Afrikas Horn. Trots fritagningsförsök sitter familjen fortfarande i fångenskap.

I juli 2011 kapas ett italienskt tankfartyg, med 23 personer ombord, utanför Benins kust i västra Afrika.

Källa: SvD

Piratvattnen har blivit så stora att militär övervakning inte kan lösa problemen. I stället anlitar allt fler fartyg beväpnade vakter. Det svenska rederiet Wallenius blev i juli första svenska rederi att hyra in säkerhetspersonal beväpnad med automatkarbiner på fartygen.

I februari sa Sveriges redareförening att de ville att Näringsdepartementet skulle utreda om vapen ombord är nödvändigt. I april påbörjades regeringens utredning om skydd mot pirater. Samtidigt började Natos krigsskepp att patrullera utanför Somalias kust, som är värst härjat av pirater.

Källa: Nyheterna.se, SvD och DN.

Fartyget är ett så kallat produkttankfartyg för frakt av kemikalier.

Fartyget är byggt i Guangzhou i Kina 2007.

Fartygen kallas också "Gotland class" och är optimerade för svåra isförhållanden men går bra även i isfria vatten.

Fartyget är 183 meter långt, går 15 knop och väger 53 000 ton.

Källa: Wisby Ship Management AB

Så jobbar vi med nyheter