Här får man ett skelett på köpet

Nu finns möjligheten att förvärva en innerstadsfastighet komplett med eget medeltida skelett i källaren. Till Munken 14 hör nämligen en frilagd grav med kvarlevorna av en medeltidsmänniska.

15 augusti 2011 04:00

- Det är svårare att komma närmare historien, menar fastighetsmäklare Leif Bertwig som sköter försäljningen.

Den aktuella fastigheten, Visby Munken 14, har adress Nedre Finngränd.


Intresset ökar
Men den har en ovanlig placering så tillvida att huset ligger centralt invid Stora Torget i innerstan men på en gård utan direktkontakt med någon omgivande gata. Bostadshuset, i pinnmursteknik, har en i dag frilagd stomme, vilket innebär en synlig träkonstruktion som gör att det påminner lite om engelsk byggnadstradition. Det är byggt omkring 1750 på grunderna av Ryska kyrkan (som övergavs redan under medeltiden), uppfört i två plan. Under kyrkan ligger i sin tur en stenåldersboplats som är cirka 4 000 år.

På gården finns en medeltida brunn som i källaren kan ses underifrån. Och i källaren finns således det unika: Ett framgrävt, bevarat och inglasat skelett från 1200-talet. Dessutom finns en skalle i ett annat, inglasat utrymme. Dessa ligger i vad som utgör murverk till Ryska kyrkan och även delar av dess kyrkogård och som påträffades vid arkeologiska utgrävningar 1971.


Fornminne
Murverksresterna går också in under en grannfastighet, samt under gården. Ingenting får ändras i källaren enligt fornminneslagen. Men det finns ett rumsliknande utrymme med lågt i tak, men där den historieintresserade kan ha en tillställning och tillfälligt placera möbler i kyrkans lämningar.

Gården där huset ligger är en samfällighet och delas med två andra fastigheter som också har tillträde till skelettkällaren. Denna når man via en spiraltrappa från gården.

- Det är ett låst utrymme, inte öppet för allmänheten. Så det är ju lite speciellt, menar Leif Bertwig.

Men Länsmuseet har förstås tillträde och kan ordna visningar vid särskilda tillfällen. Vid utgrävningarna fastslogs att skelettet inte utgörs av någon gotlänning och nationaliteten är oklar.

- Kanske är det en ryss, funderar Leif Bertwig och gör förstås kopplingen till de rysspåminnande namnen i närområdet.

En dam i grannskapet påpekar att man kallar skelettet för danskklingande Valdemar.

Ett äkta medeltida skelett i källaren är förstås intressant för den historiskt intresserade men kanske skrämmer det en del presumtiva köpare.

Ökar eller minskar ett skelett i källaren värdet på fastigheten (som bjuds ut för 4125000 kronor)?

- Hade det minskat det hade jag inte skrivit något alls. Men man kan inte göra något åt det, det är skyddat enligt fornminneslagen, så man får se det mer som kuriosa, framhåller Leif Bertwig, själv med intresse för historien.

Så jobbar vi med nyheter