Fastighetsskötare lär om våld och hot

30 augusti 2011 09:51

Hot och våld i de gotländska hemmen sker ofta i det dolda. I dagarna utbildar Gotlandshem sin fastighetspersonal i hur man hanterar problemen.

Personalen besöker hyresgästerna för att åtgärda tekniska problem upptäcker de ibland att allt heller inte står rätt till bland människorna i bostaden.

Mellan 31 augusti och 2 september får Gotlandshems personal lära sig hur de ska bete sig i sådana situationer i utbildningen som heter "Våga fråga!", uppger Region Gotland i ett pressmeddelande.

Personalen får bland annat även fördjupade kunskaper om mäns våld mot kvinnor och barn.

Med på utbildningen finns Securitas, som ansvarar för bostadsbolagets störningsjour, och fastighetspersonal från privata fastighetsentreprenörer.

(GT)

Så jobbar vi med nyheter