Åtal klart mot Ryftes

I dag lämnar kammaråklagare Ingvar Wennersten i Malmö in stämningsansökan mot grönsaksföretaget Ryftes i Fole.

24 oktober 2011 08:59

Misstankarna gäller nu inte bara ett utan två fall av grovt miljöbrott som härrör från tiden april 2008 - juli 2009.
Kammaråklagare Ingvar Wennersten hävdar i stämningsansökan, som är ställd till Gotlands tingsrätt, att tre män ”tillsammans och i samförstånd medverkat till att det i mark, luft eller vatten släppts ut ämnen som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse”
Vidare konstateras att gärningarna varit av ”särskild farlig art och innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag”.

Totalförbjudet bekämpningsmedel

Den andra misstanken om grovt miljöbrott är en ny anklagelse mot Ryftes.
Åklagaren hävdar att två av de tidigare anhållna männen under våren 2009 använt ett sedan 1998 totalförbjudet bekämpningsmedel. Medlet ska enligt stämningsansökan ha använts för ogräsbekämpning vid morotsodling och därefter ska morötterna även sålts i butik.

I bekämpningsmedlet uppges ingå Linuron, ett ämne som kan ge fosterskador, innebära risk för nedsatt fortplantningsförmåga. Linuron är därutöver inte godkänt av Kemikalieinspektionen.

I stämningsansökan yrkar kammaråklagare Wennersten på företagsbot för Ryftes, dessutom näringsförbud för ägaren.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa