Facket står fast i tvist med Leva

Facket kräver Leva kungslador på hundratusentals kronor för de båda anställda som blev av med sina sommarjobb.

- Kraven är helt orimliga, det skulle stjälpa hela verksamheten, säger Jacob Jormeus Leva kungslador.

3 november 2011 04:00

Förhandlingen har inletts mellan Leva kungslador och fackföreningen Syndikalisterna, SAC, angående Sofia Carlevi och Aron Junker som lovats sommaranställning på företaget. Facket hävdar ogiltigt avskedande och förhandlingen strandade i oenighet.

Nästa gång träffas parterna i en tvisteförhandling. Enligt uppgift till GA kräver facket arbetsgivaren på flera hundra tusen kronor i skade-stånd till de båda anställda. Men facket vill inte bekräfta någon summa.

- Jag kommenterar inte uppgiften i det här läget. Men klart är att AD-domar enligt praxis innebär ett högt skadestånd och vi kommer att utgå från det. Vi ser allvarligt på det här och vi backar inte eftersom det är en principfråga för oss, säger Sofie Nohrstedt som är facklig förhandlare för SAC.


Fick sparken
Det var i påskas som Sofia Carlevi och Aron Junker fick muntligt löfte om sommarjobb, lön, arbetstider och arbetsuppgifter. Sofia Carlevi fick sitt anställningsbevis och schema först tre veckor efter att hon börjat jobba, efter att hon själv tryckt på.

Där var hennes arbetstid 20-40 timmar i veckan den 1 juni till 29 augusti, men lönen var lägre än vad som sagts. Kort efter det fick hon ett nytt avtal, med minskad arbetstid till 0-20 timmar i veckan. I mitten av juli blev hon, enligt facket, avskedad över telefon utan föregående skriftlig varning, på grund av personliga skäl.

Aron Junker hann aldrig börja sitt utlovade jobb, även han fick beskedet på telefon.

- Vi tror inte att AD kommer att ha någon svårighet att avgöra den här frågan till vår fördel, säger Sofie Nohrstedt.


Tio för två?
Jacob Jormeus, ekonomiansvarig på Leva, menar att fackets krav är orimliga.

-  Vi försöker göra rätt för oss i det här fallet, men det måste finnas rim och reson i en överenskommelse. Det är fel om tio personer måste sluta sina jobb för att vi ska tillmötesgå två personer.

Så jobbar vi med nyheter
Magdalena Olsson