Gutniskan har väckts till liv

Gutamålet har fått ett eget skriftspråk!

Eller som man uttrycker saken i en ny bok:

“Det är första gången sedan Gutalagen upphörde att gälla år 1618 som det gutniska skriftspråket så att säga väckts till liv igen och fått en skriftnorm i lite nyare klädedräkt. Gutniskan har på detta sätt fått ett ansikte".