Ta ett uppdrag för Klintehamn!

9 mars 2012 04:00

I onsdagens GT skriver Svensson i Klinte engagerat om Klintehamns framtid. Jag har hört det förut: att vi politiker har lämnat Klintehamn åt sitt öde. Svensson påtalar bristen på vägskyltar och färg på övergångställena.

Som alternativ förklaring till dessa brister skulle jag vilja framkasta tanken att det är Klintehamnsborna själva som lämnat Klintehamn åt sitt öde. Hur menar jag? Jo! I mitt eget parti, Centern, har vi svårt att hitta Klintehamnsbor som är villiga att engagera sig politiskt. Jag tror på en höft att flera partier har den erfarenheten. Klintehamn är därför svagt representerat i nämnder och styrelser.

Du själv, Svensson skulle kunna vara den Klintebo som satt i tekniska nämnden och påtalade bristen på färg i övergångsställena. Ofta är frågorna som behandlas i våra politiska nämnder inte mer högtravande än så! Det måste göras klart en gång för alla att det är på det här sättet det måste fungera. Det är gotlänningarna själva som har att se till att vårt gemensamma fungerar och vi gör det genom att engagera oss politiskt och våga ta uppdrag i nämnder.

För att få det vardagliga arbetet att fungera så har vi anställt tjänstemän och annan personal, men det är vi själva som betalar för det som måste vara ögon och öron ute i de gotländska buskarna och kvarteren. Såg i samma tidning att till exempel Socialdemokraterna Väster har årsmöte i Donnerska huset den 30:e mars klockan 19. Gå dit och framför era synpunkter och lämna förslag till förbättringar, kanske be om att bli medlem.

Ta ett uppdrag! "Politikerna" det är vi själva och inte några andra influgna tillfälliga gäster.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa