Vågar inte dricka vattnet

Boende i Silte vågar fortfarande inte dricka vattnet efter utsläppet av bekämpningsmedel i början av november förra året. Nästa vecka ska grundvattnet vid olycksplatsen renas.

12 mars 2012 16:45

- Jag vågar inte dricka vattnet. Vi duschar och diskar i det men vi hämtar dricksvatten till både oss och djuren, berättar Susanne Nyberg.

Det var i november som en lantbrukares vagn med 2500 liter bekämpningsmedel välte i ett dike.
Susanne Nyberg och hennes familj har sin brunn bara 400 meter från olyckplatsen.
- De har tagit prover och sagt att halterna av föroreningar ligger inom riktvärdena. Men vad innebär det? Och de prover de tog senast i vår brunn har vi ännu inte fått svar på.

Ytterligare sex hushåll med enskilda brunnar kan vara drabbade av föroreningarna.

Urban Åslund på samhällsbyggnadsförvaltningen säger att proverna som tagits i vattentäkterna runt omkring visar att vattnet är tjänligt men manar ändå till försiktighet.
- Vi kan inte säga att vi har kontroll på vattnet. Grundvattnet vid olycksplatsen är fortfarande förorenat.

Det som händer nu är att ett konsultföretag, anlitat av lantbrukarens försäkringsbolag, kommer att börja rena grundvattnet vid olycksplatsen genom att pumpa upp det och köra det genom en filteranläggning till dess att nivåerna är normala igen.

Urban Åslund kan inte säga hur mycket vatten det handlar om eller hur lång tid det kommer att ta.

Susanne Nyberg är trött på att vänta och saknar tydliga besked.
- Jag tycker inte vi har fått tillräcklig information kring det här. Att de ska sätta igång och pumpa nu visste jag inte, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter