Gifter i dricksvattnet vid Ryftes

Grundvattnet kring Ryftes i Fole är förgiftat. Det visar nya prover som åklagaren begärt.

30 april 2012 12:14

Det har gått nästan exakt tre år sedan det upptäcktes att Ryftes sköljt besprutningsutrustning i en grusgrop på sin mark i Fole.

Ägaren Yngve Andersson och två anställda greps och anhölls.

I vintras hölls rättegång mot trion och samtliga dömdes för bland annat miljöbrott.

 

Gotlands tingsrätts domar överklagades till hovrätten, som ska ta upp ärendet i höst - kring vecka 40.

Och nu kommer miljöåklagare Ingvar Wennersten med ny bevisning.

- Under hela rättegången hade jag en molande känsla av att något inte stod rätt till, säger Wennersten.

Han ifrågasatte och bollade med andra experter om det egentligen var så bra att bara ett företag tagit prover i marken efter saneringen.

Ett företag som dessutom gjorde det på uppdrag av Ryftes och inte av vare sig staten eller regionen.

- Det kändes inte rätt. Man kan ju tänka sig att Ryftes har haft ett visst inflytande över proverna och företaget. Och nu vet vi ju svaret, säger Ingvar Wennersten.

 

För en månad sedan anlitade han därför ett helt annat företag. Polisen spärrade av ett par områden på Ryftes mark. Och prover togs i grundvattnet.

Dessutom togs proverna i en helt annan riktning mot vad de tidigare proverna tagits.

-

- Nu har vi fått provsvaren. De visar att det visst finns gifter kvar i dricksvattnet. Gifter som runnit ut i grundvattnet. Jag hade tyckt det varit bra om vi hittat något alls, om proverna visat att vattnet varit okej. Det har ju ändå gått tre år sedan utsläppen nu, säger Ingvar Wennersten.

 

Han vill inte gå så långt att han säger att de prover som tagits för Ryftes räkning inte är trovärdiga.

Men han anser att prover borde ha tagits i andra riktningar också.

- Vi har hittat fyra fem olika ämnen som inte ska vara i dricksvattnet. Det handlar dessutom om ganska höga värden också.

Är det farliga och giftiga ämnen som hittats?

- Alla dessa ämnen är giftiga och farliga och ska inte finnas i dricksvattnet.

Hur ska du gå vidare i målet nu?

- Jag har fått fram den här nya bevisningen och tänker givetvis använda mig av den. Jag yrkar på hårdare straff, framförallt för vd:n, säger Ingvar Wennersten.

Så jobbar vi med nyheter